Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Staten täcker kostnaderna barnen för med sig

Alla kommuner som tecknat avtal om att ta emot ensamkommande flyktingbarn får en rad ersättningar. Det är både engångssummor och bidrag beräknade per barn.

Annons

Följande områden täcks:
• En grundersättning på 568 200 kronor per kalenderår ska underlätta och öka kvaliteten på mottagandet.
• Kostnaderna för att bedriva boendeplatserna: 1 600 kronor per dygn och person, därutöver 300 kronor per dygn för varje person om platsen är belagd.
• Transport av barn till anvisad kommun och för utredning: 39 000 per barn vid placering i familjehem, 31 000 i hem för vård eller boende.
• Faktiska kostnader för boende och vård i tillfälligt boende i kommun där Migrationsverket har ansökningsenheter – och i anvisad kommuns boende (utöver avtalade platser), till exempel för boende i familjehem, grupphem/institution eller behandlingshem.
• Faktiska kostnader för god man.
• Ersättning för skolverksamhet: 29 000 per elev och år i förskoleklass, 56 700 i grundskola, 64 300 i gymnasieskola
• Schablonersättning utgår med 189 400 kronor för personer som fyllt 16 år. ersättningen ska täcka kostnader för 3 år. Ersättning söks och utgår från CSN vilket sammantaget möjliggör cirka 2 000 kronor per månad till den enskilde.
• Extra kostnader för elever med särskilda behov och andra extraordinära kostnader för skolverksamhet
• Om det uppstår oväntade extrakostnader inom något område har kommunen i efterhand möjlighet att söka bidrag för att täcka upp för dem.
• I maj månad utgår också en ersättning för stödinsatser i kommuner där det finns asylsökande under 18 år. Totalt 50 miljoner kronor delas mellan de berörda kommunerna.

Annons