Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hög tid för Sverige att erkänna Västsahara!

Annons

Trodde ni att kolonier tillhör historien? Tyvärr har ni fel. Västsahara är Afrikas sista koloni, i 34 år har landet ockuperats av Marocko. Att människor 2009 tvingas leva under övergreppskantad ockupation är inte ett lokalt problem, vi har ett gemensamt ansvar att göra vad vi kan för att västsaharierna en dag ska få uppleva sin frihet. Vi hoppas och tror att en framtida rödgrön regering, till skillnad från dagens regering, ska föra upp Västsahara-frågan på dagordningen och erkänna Västsahara.

Sedan 1975 ockuperar Marocko merparten av Västsahara, en ockupation som tydligt fördömts av både FN och Internationella Domstolen i Haag. Det är en ockupation som drivit hundratusentals västsaharier på flykt, 160 000 av dem lever under svåra förhållanden i flyktingläger i Algeriets öken sedan mer än 30 år. Inne i Västsahara lever befolkningen under ständiga hot om övergrepp, enligt den västsahariska MR-organisationen Codesa fanns det då 40 politiska västsahariska fångar i fängelser i Västsahara och i Marocko.

Mot ockupationen slåss befrielserörelsen Polisario. 1991 ingicks, efter FN:s medling, en överenskommelse om vapenstillestånd mellan Polisario och Marocko, i vilken en fredsplan och en överenskommelse om Västsaharas framtid ingick. Centralt i överenskommelsen var att det skulle arrangeras en folkomröstning om Västsaharas framtid där ett av alternativen var självständighet. Marocko har sedan dess förhalat och förhindrat varje försök att genomföra denna överenskommelse. Att västsaharierna och Polisario valde fredliga förhandlingar i stället för väpnad kamp förtjänar all respekt, men omvärldens svar har varit tystnad.

Ansvaret för att Västsahara ska befrias vilar tungt på ockupationsmakten Marocko. Men det innebär inte att vi i Sverige saknar möjlig- heter att bidra till en positiv utveckling. EU kan spela en avgörande roll genom sitt omfattande samarbete med Marocko. Mellan unionen och Marocko finns ett långtgående politiskt, ekonomiskt och säkerhetsmässigt samarbete. EU har dessutom tecknat ett fiskeavtal med Marocko som möjliggör för europeiska fiskare att delta i utfiskningen av vattnen utanför Västsahara. Det hade med andra ord inte saknats möjligheter för den borgerliga regeringen att agera för Västsahara under det svenska ordförandeskapet, det som saknas är uppenbarligen politisk vilja.

Vi anser att en framtida rödgrön regering ska ta de möjligheter som finns för att Sverige ska bli en tydlig kraft och röst för ett fritt Västsahara.

En rödgrön regering måste agera för att plundringen av Västsaharas naturtillgångar upphör. EU:s fiskeriavtal med Marocko måste avbrytas.

FN-organet Minurso, som finns på plats i Väst- sahara, måste få ett utvidgat mandat så att FN kan ingripa för att skydda västsaharierna från Marockos allt mer omfattande brott mot deras mänskliga rättigheter.

Sverige måste öka sin humanitära hjälp till de västsahariska flyktingarna i Algeriet som i dag lever under ytterst svåra förhållanden.

En rödgrön regering måste också erkänna Sahariska Arabiska Demokratiska Republiken (SADR). Redan har 63 länder i Afrika, Latinamerika och Asien erkänt Västsahara. Det finns inget som hindrar Sverige från att göra detsamma.

I tre år har den borgerliga regeringen försuttit varje chans att spela en positiv roll för att Västsahara ska befrias. Det är hög tid för Sverige att agera och höja rösten mot Marockos ockupation, i så fall kan vi spela en avgörande roll i att befria Afrika från sin sista koloni.

Mariam Osman Sherifay (S)

partistyrelseledamot Socialdemokraterna

Hans Linde (V)

riksdagsledamot Vänsterpartiet

Bodil Ceballos (MP)

riksdagsledamot Miljöpartiet

Mer läsning

Annons