Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Högeralliansen jobbpolitik förutsätter sänkt lön

Annons

Det är inte svårt att fixa jobben, när man skiter i lönen, arbetsmiljön, inflytandet på arbetsplatsen och allt annat, som karakteriserar ett schysst jobb!
Högeralliansens så kallade arbetslinje bygger på två bärande delar: Försämringarna i a-kassan och jobbskatteavdragen. Regeringen hävdar att dessa reformer ökar sysselsättningen med närmare 100’000 personer. Hur ska det gå till?
A-kassan
Högeralliansen har höjt avgifterna och sänkt ersättningen. Det har lett till att 500'000 personer har lämnat a-kassan. På så sätt tvingas arbetslösa ta nya jobb till lägre löner. Dessa lägre löner sprider sig snabbt till andra grupper, som redan har arbete. Den fackliga organisationsgraden har på grund av den dyrare a-kassan sjunkit från 78 procent till 70 procent. Genom att facken har försvagats, kan spridningen av lönesänkningssmittan ske snabbare.
Högeralliansen har också infört olika avgifter i olika a-kassor. Det skall tvinga facken att kräva lägre lönelyft till grupper med hög arbetslöshet, för att arbetslösheten skall sjunka i gruppen, vilket i sin tur leder till lägre avgift till a-kassan för de medlemmar, som har arbete.
Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, en av näringslivets propagandamaskiner, har uttryckt sig så här: ”Den sänkta ersättningsnivån i form av en tydlig avtrappning i arbetslöshetsförsäkringen bidrar till att reducera reservationslönen…” De fortsätter: ”Lönepressen nedåt sker också genom att de starkare incitamenten driver fler arbetslösa att mer intensivt söka arbete.” Ekonomiprofessor Lars Calmfors sa redan år 2005 att: ”de borgerliga vill sänka bidragen till de arbetslösa, men nämner inte att detta också skulle driva ner de lägsta lönerna.”
Jobbskatteavdraget
Hur skall mer pengar i Din plånbok kunna ge fler jobb? Högeralliansens jobbskatteavdrag riktar också in sig på lönerna för att skapa fler jobb.
Åter igen är det sänkning av Din lön, som enligt Högeralliansens plan skall ge fler jobb. Arbetsgivarnas efterfrågan på arbetskraft förväntas öka, när priset på arbetskraften minskar.
För det andra antas efterfrågan på arbetskraft öka enligt regeringens egna expertorgan Finanspolitiska rådet, eftersom jobbskatteavdragen leder till att ”…de fackliga lönekraven blir lägre om de sysselsatta får högre disponibla inkomster genom en skattesänkning.” Om detta sker, innebär det att de ökade inkomster, som löntagarna har fått i plånboken genom jobbskatteavdragen, successivt överförs till arbetsgivarna i form av långsammare löneökningstakt. Det är alltså endast om Du får lägre lön, som högeralliansen politik leder till nya jobb!
Högeralliansens politik och dess attack på fackföreningsrörelsen är fullt logisk. Den banar väg för låglönejobb i tjänstesektorn. Om man drivs av föreställningen att jobben bara kan bli fler om lönerna sänks är det rimligt att som i anglosaxiska länder göra arbetslösa fattiga, att sänka lönerna, att politisera lönebildningen och att försvaga de organisationer som har till uppgift att försvara löntagarnas villkor i arbetslivet.
Du förtjänar en regering som i politisk handling försvarar Dig och kollektivavtalsmodellen, som skyddar Din lön och Dina anställningsvillkor. Det tjänar alla på. En röd-grön regering sätter jobben främst, inte genom lägre löner och ökade klyftor utan genom en aktiv näringspolitik, infrastrukturinvesteringar, breda utbildningssatsningar och grön omställning. Sverige har bara två riktiga arbetarepartier: Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Rösta rött för Din egen och Dina arbetskamraters skull!
Svenska Transportarbetareförbundet Avd 11, Gästrikland/ Nord uppland
Niclas Sandström
Ombudsman

Mer läsning

Annons