Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Hörselskadade studenter diskrimineras

Måndagen den 2 september är en stor dag i många liv. Runt om i Sverige börjar tusentals förväntansfulla studenter en ny termin på sina högskole- och universitetsstudier.

Annons

Men många är de som av helt fel anledningar inte kommer så långt i sin utbildning, och många är de som tvingas ägna allt för mycket tid åt att kämpa för en dräglig lärandesituation. Rätten till hjälpmedel för studier för personer med funktionshinder slås fast i diskrimineringslagen och skolorna har ansvar att tillhandahålla det, men i verkligheten tvingas studenter med funktionshinder slåss för att få en tillgänglig utbildning istället för att kunna fokusera på att faktiskt studera.
Över en miljon människor i Sverige hör dåligt. En stor del av alla dem behöver hörtekniska hjälpmedel för att kunna tillgodogöra sig föreläsningar och diskussioner, det handlar ofta om en hörslinga med flera mikrofoner för att kunna höra både lärare och andra elever. Men att få hjälpmedel som både räcker till och som faktiskt fungerar är en lyx få förunnad.
Färska siffror från SCB säger att ungdomar med funktionshinder i betydligt mindre utsträckning går vidare till och avslutar eftergymnasiala studier. Endast 25 % av personer över 25 som har en hörselskada har avslutat studier på högskola och universitet. Detta kan jämföras med 40 % av motsvarande grupp utan någon typ av funktionshinder. Vi i Unga Hörselskadade är övertygade om att svårigheter med att få hjälpmedel för sina studier påverkar både valet att inte gå vidare och kvalitén på studierna för de som trots allt väljer att satsa på sin utbildning.
För många av dem som ändå trotsar de dåliga förutsättningarna och går vidare till högre studier väntar en stormig tid där valet står mellan en undermålig lärandesituation eller en evighetslång kamp för de hjälpmedel hörselskadade har rätt till men som ingen verkar vilja tillhandahålla. Lagen är tydlig, i diskrimineringslagen (kap 2 §5) står det att utbildningsverksamhet ej får ”diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker sig till verksamheten” samt att utbildningsanordnare ”genom skäliga åtgärder i fråga om lokalernas tillgänglighet och användbarhet kan se till att en person med funktionshinder … kommer i jämförbar situation med personer utan sådant funktionshinder.” Rätten att få delta i utbildningen och få tillgång till hjälpmedel för studenter är tydlig, men genomförandet brister allt för ofta.
Ansvaret som lärosätena har blev tydligare med den nya diskrimineringslagen 2009. Alla har rätt till en likvärdig utbildning. Trots detta finns otaliga situationer där hörselskadade elever hänvisas fram och tillbaka mellan skolan och landstinget, utan vare sig besked eller hjälpmedel. I praktiken innebär detta att ansvaret landar på studenten att kräva sin rätt, snarare än att skolan tar ansvar för att erbjuda fungerande lösningar som de måste enligt lag. För studenten är detta en process som ofta är utdragen och betungande och som oundvikligen går ut över studierna. Vi har många exempel från våra medlemmar där detta tydligt hindrat studierna. Många av våra medlemmar har tvingats vänta på besked i flera månader eftersom skola och landsting gång på gång hänvisat ansvaret till varandra. Andra har stött på lärare som vägrar använda utrustningen de fått vilket resulterat i att eleverna inte kunnat delta trots allt. En student tvingades boka teckenspråkstolk när fungerande hörslinga ej ordnades fram i tid, trots god framförhållning och flertalet påtryckningar från studenten. Att hen inte hade ett tillräckligt utvecklat teckenspråk gjorde att studierna ändå påverkades negativt. Att studera på ett halvt språk är inte rimligt, studenten tvingades därför försöka hänga med i den ordinarie undervisningen trots att hen inte hörde samtidigt som hen också var tvungen att lära sig ett helt nytt språk parallellt.
Det är orimligt att studenter oavsett funktionsförmåga ska behöva ta de här fajterna för att skolor försöker smita undan sitt ansvar. Att få studera på lika villkor är en lagstadgad rättighet, inte en diskussionsfråga. Idag börjar tusentals elever på högskolor och universitet runt om i landet. Några av dem kommer ha tur, några kommer orka kämpa sig till hjälpmedel men allt för många av dem kommer inte över huvudtaget få de hjälpmedel de har rätt till på grund av skolornas bristande kunskap och ansvarstagande.
Anna Kain Wyatt
Ordförande Unga Hörselskadade