Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hur vi kan stärka den kommunala demokratin i Ockelbo?

Annons

Som ett led i att bibehålla och stärka den kommunala demokratins status tror vi, inom Folkpartiet, att det är av stor vikt att kommunens


medborgare ges möjlighet att att delta, påverka och följa de beslut som är under beredning. Ett sätt kan vara att medborgarna genom att
följa de olika nämndernas protokoll kan ta del av beslut och samtidigt se hur delaktiga och engagerade de förtroendevalda är i beslutsgången.

För att få en väl fungerande representativ demokrati bör det även finnas förutsättningar beträffande åsiktsbildningen om politikens innehåll.
Detta kräver i sin tur en bra politisk information till kommunmedborgarna, ett politiskt deltagande från medborgarnas sida samt en förmåga
hos oss politiker att formulera politiska visioner och strategier.

Inom Folkpartiet är vi övertygade om att en stor del av kommunens medborgare är intresserade av de verksamheter och det beslutsfattande
som finns i vår kommun. De möjligheter man som medborgare har att delta i kommunens verksamhet ligger emellertid inte på samma nivå
som intresset.

Av tradition är nämndernas verksamhet mer sluten i förhållande till medborgarna än fullmäktiges och då spelar de nämndprotokoll som följer
av nämndens arbete en mycket viktig roll som informationsbärare. Det är viktigt att medborgarna kan ges möjlighet ta del av hur delaktiga de
olika förtroendevalda är i de beslut som fattas.

Därför har vi inom Folkpartiet förslagit att det ska framgå i nämndernas protokoll vilka ledamöter som deltagit i debatten.

Med Folkpartiet blir Ockelbo en plats som växer.

Stig Mörtman
Gunlög Söderström
Bo Stenbeck

Folkpartiet Liberalerna

Mer läsning

Annons