Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

I dag kan Reinfeldt se industrins behov

Statsminister Fredrik Reinfeldt kommer till Skutskär i dag. I samband med detta har socialdemokraterna Tomas Eneroth, Raimo Pärssinen och Agneta Gille ett antal förslag till regeringen.

Annons

I dag besöker statsminister Fredrik Reinfeldt massaindustrin i Skutskär. Det är bra att fler nu får upp ögonen för industrins behov. Regeringens passiva inställning under jobbkrisen har hittills varit förödande för svenska jobb – inte minst inom industrin. Det är uppenbart att statsministern gör vad han kan för att slippa prata om regeringens misslyckade hantering av jobbkrisen.

Regeringens linje, att bara ducka under detta ”skitår” och bita ihop under ”vargavintern” och när ”de mörka molnen hopar sig” duger inte. Om det är dåligt väder ska man ha bra kläder. Men efter regeringens kraftiga nedskärningar på såväl utbildningar som leder till jobb som på jobbskapande åtgärder, står Sverige mycket dåligt klätt att möta krisen. Vi behöver kraftfulla investeringar i utbildningar för de som drabbas av varsel och arbetslöshet. Och vi behöver kraftfulla stimulanser för fler jobb inom byggsektorn, tjänstesektorn, industrin och skolan, vården och omsorgen. Allt det säger regeringen nej till.

Det är också bra att statsministern nu får förklara varför de borgerliga i sin energiuppgörelse lägger förslag som leder till höjda elpriser i Sverige. Att – som regeringen har föreslagit – i det här läget öka överföringskapaciteten till bland annat Tyskland skulle leda till höjda elpriser – inte minst för den elintensiva industrin – såsom massafabriken i Skutskär. På sikt vill vi se en väl fungerande europeisk elmarknad, men i dagsläget skulle det inte bidra till att rädda några fler jobb i Sverige. Vi noterar däremot att de som strålade mest och applåderade de borgerligas förslag intensivast var de stora elbolagens direktörer.

Många företag och hushåll upplever en osäkerhet inför framtidens energiförsörjning. Oron sprider sig för ökade el-, uppvärmnings- och drivmedelskostnader. Om industrin inte får långsiktiga besked och konkurrenskraftiga elpriser kan investeringar och jobb hotas. Samtidigt känner många människor oro dels för klimathotet, dels för osäkerheten kring andra icke förnyelsebara energikällor som kärnkraft. Beslut som fattas i dag har bäring på flera generationer framåt.

De borgerligas energiutspel har flera svagheter:

* Ny kärnkraftsel blir dyr och tar för lång tid. Det hotar jobben och är dåligt för hushållen.

* Mer kärnkraft ökar vårt beroende under flera generationer av en icke förnybar energikälla med stora risker och miljöproblem under såväl brytning och drift som i hanteringen av det radioaktiva avfallet.

* Nya kärnkraftverk förhindrar, fördröjer och tränger ut utbyggnaden av förnybar elproduktion.

* Regeringens förslag om ytterligare uppkoppling mot den europeiska elmarknaden, såsom Tyskland, kommer att leda till högre elpriser i Sverige.

* De borgerligas utspel riskerar att låsa fast en långsiktig fråga i kortsiktig blockpoiltik. Industrin och hushållen får i så fall inte de stabila besked de behöver.

Att skapa långsiktigt hållbar energiförsörjning för svenska företag och hushåll är avgörande för lösningen på såväl jobbkrisen som klimatkrisen. Allt fokus måste nu riktas på att skapa fler jobb på ett sätt som är långsiktigt hållbart – såväl socialt och ekonomiskt som för miljön och klimatet.

Använd Vattenfall och gör större investeringar i energieffektivisering och det förnyelsebara, för att successivt och på ett sätt som garanterar jobben och välfärden ersätta icke förnyelsebara energikällor som olja, kol och kärnkraft.

Vi kan aldrig acceptera elbrist. Sverige ska ha ett överskott i elproduktionen – även med förnybara energikällor.

Kärnkraft är en viktig del av energiförsörjningen under överskådlig framtid – men vi vill inte öka beroendet av dyr och osäker ny kärnkraft i många generationer.

Nej till högre elpriser för industrin genom regeringens förslag att nu kraftigt öka överföringskapaciteten till den i dagsläget dåligt fungerande europeiska energimarknaden.

 

Tomas Eneroth (S)

näringspolitisk talesperson

Raimo Pärssinen (S)

riksdagsledamot Gävleborg

Agneta Gille (S)

riksdagsledamot Uppsala län

Mer läsning

Annons