Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Idag släcktes lågan

Jag har länge trott på att demokrati är något fint. Något fungerande som alla kan vara med och påverka. Det tror jag inte längre. Inte efter Naturvårdsverkets beslut om Lodjursjakten.

Annons


I korta drag för den som inte följt med i turerna.

Regeringen beslutade om att delegera beslutsrätten i många frågor om vilt i allmänhet och rovdjur i synnerhet. Detta för att komma närmare de som berörs av rovdjuren och öka acceptansen. Man bildade därför viltförvaltningsdelegationer i alla län, bestående av politiker och intresseorganisationer. Dessa skulle ge Länsstyrelserna riktlinjer att följa i frågor om viltförvaltning. Man gav dock några restrektioner. Man skulle besluta om miniminivåer för rovdjuren i länen. Dessa skulle synkroniseras med övriga län inom förvaltningsområdet. Det finns tre. Norra-, mellersta- och södra förvaltningsområdet. Varje förvaltningsområde skulle nå upp i ett visst minimiantal av björn och lodjur som sedan skulle rendera i ett slutligt antal för landet som helhet och vara förenligt med landets och EU:s mål om gynnsam bevarandestatus.

Detta har man lyckats med i Lodjursfrågan. I vårt län och förvaltningsområde har man nått över antalet lodjursföryngringar som skall finnas. Tyvärr har något enstaka län inte fått ihop sina miniminivåer. Om det beror på att det inte finns fler lodjur eller att man inventerat för dåligt får vara osagt även om jag är övertygat om att det är det senare. Men i mellersta rovdjursområdet så har vi uppfyllt de kriterier som lagen säger. Totalt finns det fler än de minimum på 250 föryngringar som Riksdagen beslutat om. Trots detta tar NV ett beslut mot intentionerna i rovdjurspolitiken och lagen , kör över de människor som skulle få ökat inflytande. Och skjuter förtroendet för Sveriges rovdjurspolitik i sank för oöverskådlig framtid.
Varför? Varför?

Alla förlorar. Lodjuren har redan ätit upp stora delar av kapitalet i bärförmåga. Färre rådjur finns idag i Gävleborg än innan vi hade som mest med lodjur. Lodjuren har sen dess har blivit färre i länet. Inte på grund av jakt eller illegal jakt, utan för att de ätit upp för mycket av kapitalet (rådjur). Detta är en ond spiral som Länsstyrelsen hade kunnat stoppa om de fått chansen, ökat antalet rådjur vilket på sikt gett fler lodjur. De får de inte. Du, jag, länsstyrelsen och inte minst lodjuren är grundlurade. Och det som är mest oroande. Hur skall Sverige i framtiden kunna nå upp till sitt högt uppsatta mål om 250 föryngringar om man låter lodjuren äta sig ur själva ur huset. Då dras Sverige inför EU domstolen. Inte på grund av jägarna eller demokratin, utan på grund av Naturvårdsverket.

Jag trodde fram till idag att Sverige var ett demokratiskt land. Det tror jag inte längre.

Kalle Johansson
Jaktvårdskonsulent Jägareförbundet Mitt

Mer läsning

Annons