Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Inför ett solidariskt pensionsystem

Annons

Välfärden i Sverige har byggts upp av kvinnor och män som idag är pensionärer. Livsvillkoren för många pensionärer i Sverige försämras dock genom den pensionsreform som riksdagen beslutade om i juni 2004 och genom alliansregeringens skattereform som innebär högre skatt på pension än förvärvsarbete.
Bakom riksdagsbeslutet om nu gällande pensionsreform står Moderaterna, Folkpartiet, Cen-terpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna. Dessa partier har dessutom en över-enskommelse om att samtliga partier som deltagit i beslutet aldrig enskilt ska lyfta frågan om förändring av systemet. Vänsterpartiet är således ett riksdagsparti som röstat emot reformen och därför står fria att aktualisera förändring av systemet.
En bärande princip i det nya pensionssystemet är att hela livsinkomsten ska vara grund för pensionsbeloppets storlek och ge goda möjligheter för den enskilde att påverka storleken på pensionen genom ökade förvärvsinkomster eller genom att avsätta del av lönen till privat pen-sionsförsäkring. All tillgänglig fakta visar på att kvinnor och män inte har lika möjligheter att påverka storleken på sin livsinkomst.
Vänsterpartiet är mycket kritisk till nuvarande pensionssystem. Ett system som är konstruerat för en önskedröm där kvinnor och män har lika lön för lika arbete, förvärvsarbetar i lika stor utsträckning och delar lika på föräldraförsäkring och vård av barn. Systemet bygger på att arbete inte sliter ut människor som på grund av hälsoskäl tvingas till förtidspension och att städerskans arbete lönemässigt värderas lika som kontorschefens, vars golv hon skurar. En önskedröm som stämmer illa med dagens verklighet.
Det nya systemet brister i förutsägbarhet och bidrar till ökade klyftor i samhället. Genom att lämna det tidigare solidariska kontraktet och övergå till det nya systemet skapas ökade klyftor mellan kvinnor och män, hög- och låginkomsttagare och mellan åldersgrupper i samhället.
Det finns också en inbyggd broms i systemet som innebär att pensionen sänks när kostnaderna i pensionssystemet blir högre än tillgångarna. Däremot finns ingen gas när motsatsen inträffar. Effekterna av bromssystemet visar sig nu i form av att pensionen sänks för alla som har mer än enbart garantipension. Under 2010 var det en minskning med 3 procent och 2011 beräknas en minskning med 4,3 procent.
Förlorare i det nya pensionssystemet är LO-arbetare och kvinnor som grupp. Många inom LO-kollektivets medlemmar har låga löner och fysiskt tunga arbetsuppgifter som sliter på kropp och själ och många tvingas till sjukskrivning eller arbetslöshet. Deras möjligheter att arbeta längre än till 65 års ålder för att höja pensionen är inte särskilt goda. Det finns inte heller så goda möjligheter för LO-kollektivets medlemmar att avstå del av lönen till privat pen-sionsförsäkring.
Den diskriminering som drabbar kvinnor på arbetsmarknaden reproduceras i pensionen. Kvinnor arbetar oftare än män deltid och betalar sin egen arbetstidsförkortning med lägre lön och lägre pension. Många kvinnor tvingas också till ofrivilligt deltidsarbete. Oavlönat arbete ger ingen inkomst eller rätt till pension, men bidrar till hushållets välfärd.
Trygghet för ålderdomen ger ett pensionssystem som kan vara:
- förutsägbart
- omfördelande över livscykeln, mellan kön och mellan klass
- solidariskt finansierat via skatter och sociala avgifter
- utrustat med en buffert som skapar en jämn utveckling i systemet
- ett offentligt system utan inslag av spekulation eller behov av privata delar
- nationalekonomiskt stabilt
- hållbart för individen
Nuvarande pensionssystem uppfyller endast ett av ovanstående krav nämligen att det är nationalekonomiskt stabilt.
Pensionen är en viktig del i samhällets välfärd och Vänsterpartiet vill se ett system som främjar alla pensionärers möjligheter till ett värdigt liv utifrån ett solidariskt pensionssystem.


Anita Walther (V)
Lars Blom (V)
Siw Byqvist-Söderlund (V)
Hans Söderlund (V)

Mer läsning

Annons