Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Inför klimatförhandlingarna: Behåll Kyotoprotokollet

Annons

I helgen/första helgen i december åker Lena Ek till Durban för att delta i klimatmötet. De globala utsläppen har ökat med sex procent under 2010, vilket är den högsta ökningen sedan mätningarna började. Klimatkatastroferna blir allt mer allvarliga och frekventa. Därför behövs snabba utsläppsminskningar. Därför har vi fyra olika organisationer; representanter för näringsliv, fack, miljörörelse och kyrka, gått samman med kravet att Sverige och EU tar ledarskap i klimatfrågan för att säkerställa jordens och våra barnbarns framtida miljö.

Vårt framtida klimat avgörs vid FN-förhandlingarna som pågår just nu i Durban. Rätt beslut där kan dessutom bli den ekonomiska injektion som får fart på världsekonomin genom att tidigarelägga investeringar som i många fall ändå måste göras. Klimattoppmötet ska avgöra om Kyotoprotokollet ska överleva eller om klimatförändringarna ska tillåtas skena utan några som helst bindande restriktioner för världens länder. Kyotoprotokollet är frukten av många års intensiva förhandlingar och kastar vi detta arbete i sjön står vi utan tydliga regler efter 2012. Vår tydliga och bestämda uppmaning till den svenska regeringen är att nu att kraftfullt slå vakt om Kyotoavtalet. Det är en förutsättning för ett framtida avtal där alla länder kan skriva på. En förlängning av Kyotoavtalet skulle också kunna mildra den klimatförhandlingslåsning som idag finns mellan utvecklingsländer och industriländer.

Vi menar att Sverige och EU vinner på en progressiv klimatpolitik där vi går före och visar vägen. Att Sverige har minskat utsläppen med cirka 12 % sedan 1990 och samtidigt har en stark ekonomi visar snarare på att vår välfärd kan utvecklas bättre om vi ökar tempot i klimatpolitiken. Ledande svenska företag har redan visat att det är lönsamt att minska sin klimatpåverkan. Men regeringen och EU måste göra två läxor under mötet i Durban:

För det första: EU måste gå in i klimatförhandlingarna med ett löfte om att skriva under en andra åtagandeperiod av Kyotoprotokollet och att minska de egna utsläppen med minst 30 procent till 2020, oavsett vad andra gör. Frångår regeringen och EU detta minskar vår trovärdighet i förhandlingarna, och budskapet om att det lönar sig att gå före skulle klinga falskt. De fungerande mekanismer som finns i Kyotoprotokollet kan på så sätt säkras och leva vidare. Andra länders nationella åtaganden får sedan komplettera protokollet i enlighet med vad som beslutades förra året i Cancún.

För det andra: Det måste läggas nya offentliga pengar i den klimatfond som skapades vid förra årets förhandlingsmöte. Detta är nödvändigt för utvecklingsländernas klimatomställning. Då skulle också en del av det mycket sargade förtroendet i klimatförhandlingarna mellan u- och i-länder återskapas. Inför valet angav sju riksdagspartier att detta klimatstöd inte skulle finansieras med befintliga biståndsmedel. Nu måste regeringen börja med att satsa helt nya pengar, för hittills har inte utvecklingsländerna fått mer än de skulle fått utan klimatavtal eftersom alla pengar som svenska regeringen rapporterat in ryms inom det enprocentsmål som Sverige har haft sedan 1969.

Ett klimatavtal måste vara mer än en mängd nationella åtaganden. Kyotoprotokollet innebär bindande minskningar och ingår i ett sammanhang med finansiering och teknologiöverföring som inbegriper alla länder. Det får Sverige och EU inte släppa.

Under parollen ”Sverige kan!” visar företag, fackförbund, miljörörelsen och kyrkan att det är möjligt och lönsamt att gå före på klimatområdet. Det skapar en bättre miljö, fler jobb, och säkrar på så sätt välfärd och fred. Signalen att Sverige och EU kan och vill gå före är oerhört viktig i klimatförhandlingarna, och Sverige måste framföra den högt och tydligt.

Eva Nordmark, ordförande, TCO
Erik Lysén, internationell chef, Svenska kyrkan
Johan Skoglund, VD JM, för Hagainitiativet
Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

Mer läsning

Annons