Annons
Vidare till arbetarbladet.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Man kan inte fortsätta kalla vindkraftverk för ”giftfri miljö”

Jag anser att projektplanerna som Njordr har för vindkraft och bergtäkt vid Galmsjömyran i Sandvikens kommun ska läggas ner. På ett område som är 21 km² (3 000 fotbollsplaner) planerar man att bygga 40 vindkraftverk, 280 meter höga uppe på höjder 250–280 meter över havet. Det medför stor miljöpåverkan och inkräktar på allemansrätten. Miljöeffekterna, såväl tillfälliga som bestående, blir enorma för en kommun så liten som Sandviken som redan har flera vindkraftsparker. Det är respektlöst mot naturen att byta ut skogen mot en skog av plast och plåt. Enligt svenska skogsbrukets rapport om klimatpåverkan binder den svenska skogen mer än tre års utsläpp av koldioxid på ett års tillväxt. Skogen behövs också för att suga upp de ökade vattenmängderna som väntas i framtiden.

LÄS MER: "Norskt bolag planerar 280 meter höga vindkraftverk i Sandviken"

Samrådshandlingarna från Njordr är väldigt luddigt skrivna, saknar uppgifter och innehåller felaktigheter. Befintliga vägar är planerade att användas. Det framgår inte vem som ansvarar för underhåll och hur säkerheten ska lösas för boende, skolbarn och övriga trafikanter. Markägare behöver kunna ta sig till sin mark.

Skyddsåtgärder för yt- och grundvatten angående påverkan och ansvar behöver utredas. ”Vid behov” kan inte accepteras. Bedömningen av miljöeffekterna riskerar att bli felaktig då kartan i underlaget inte stämmer med verkligheten. Lämpligheten av bergtäkt inom området behöver noggrant undersökas. Hur kommer man att sköta ställande av säkerhet, egenkontroll, tillsyn samt återställande av området?

Varje vinge släpper ifrån sig två–åtta ton plastrester under sin livstid, 40 kraftverk med tre vingar var blir mycket plast.

”Projektområdet anses inte omfattas av friluftsliv och rekreation, saknar gång- och cykelvägar” visar tydligt hur lite man vet om hur människor lever utanför detaljplanerade områden. Det är inte brukligt att bygga cykelvägar i ett område där vägnätet består av enskild väg och vägar som ägs av markägare för skogsbruket. Gångstigar finns naturligt i skogen.

Man bortser från att det finns ett nät av bäckar, åar och så vidare och att det är samma vattensystem från projektområdet, genom Fäbosjön, Hosjön, Vallbyån och vidare mot Storsjön, vilket gör att stora vattenområden påverkas. Vad händer med vattensystemet och marken när det förorenas med giftigt hormonstörande plast? Varje vinge släpper ifrån sig två–åtta ton plastrester under sin livstid, 40 kraftverk med tre vingar var blir mycket plast.

Fågelstråk följer vattensystemet vår och höst. En barriäreffekt kan uppkomma när vindkraftverk står tätt och stör flygriktningen. För såväl häckande som rastande och födosökande fåglar är vindkraftverk ett problem.

Vid Vallbyån finns skyddsvärd natur med flera arter av orkidéer. Det finns ett kulturhistoriskt värde med gott om lämningar efter järnhanteringen med hammare, sågar, yxfabriker, spiktillverkning och kraftverk. Sträckan Korså Bruk–Vallbyån har använts av skolelever som paddlat hela vägen för att lära sig om järnbrukens historia.

Omställningen till vindkraft motiveras ofta med luddiga formuleringar som att sol och vind ger el som är miljövänlig, hållbar, förnybar, utsläppsfri och fossilfri. Det säger ingenting om miljökonsekvenserna.

Vindkraftverkens livslängd är idag cirka 20–30 år och behöver sannolikt bytas ut före 2040. När vindkraftverken är uttjänta monteras de ned. Verksamhetsutövaren har fullt ansvar för nedmontering och återvinning men metoder saknas i dagsläget, samt att återställa marken när vindkraftparken avvecklas. Då är aktörerna ofta borta. Pengar skall avsättas innan byggandet får påbörjas.

Man kan inte fortsätta kalla vindkraftverk för ”giftfri miljö”.

Genom visuell påverkan på landskapet, ljudstörningar och blixtrande skuggor när rotorbladen ”klipper” solljuset påverkas omgivningen och medför allvarliga konsekvenser för människor och djur. För att använda och förvalta våra naturresurser på ett bra sätt måste behovet av elförbrukning ses över. Man kan inte fortsätta kalla vindkraftverk för ”giftfri miljö”.

En utbyggnad av vindkraften förutsätter att lokala nätförstärkningar vägs in i besluten och kostnadsberäknas. I vissa delar av landet har utvecklingen av småskalig elproduktion främst vindkraft medfört ett omfattande behov av att förstärka det lokala elnätet. Kostnaderna kan bli stora på landsbygden där kunderna är få.

I flertalet andra länder återställer man miljön efter skogsskövling. Man planterar träd och ger utrymme för vilda djur att komma tillbaka. Människor offrar sina liv när dom plockar plast med händerna i haven och det finns en anledning till att vi får betala extra för plastkassar. Under tiden travar vi uttjänta vindkraftdelar innehållande giftig hormonstörande plast (som inte får grävas ner som man gjort tidigare) och batterier från elbilar. Dessutom får man bidrag om man gör av med mer el! Hur kan någon tycka att det är miljövänligt?

Tänk på miljön

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare