Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Svenska Skogens kampanj är antiskogspropaganda

Annons

Efter att ha rest runt i landet i sommar känner jag en stor sorg. Överallt kalhuggna skogar som jämnats med marken. Det som lämnats kvar liknar torra ökenlandskap.

Med ord som förnybart och fossilfritt försöker skogsindustrin ge oss en falsk och felaktig lösning på klimatkrisen. Deras "sanning" om att brukad skog är bättre än naturskog slås hål på gång på gång. Ändå finns det många som tror att skogsbruket gör klimatnytta. Dagens omvandling från naturskog till plantager bidrar med växthusgaser – inte tvärtom. Ska vi använda skogen till allt som politikerna och skogsindustrin propagerar för, blir det inte mycket kvar av levande skog.

Nyligen undertecknade 659 oberoende forskare ett brev till Europaparlamentet med en tydlig varning. I brevet poängteras att förbränning av biomassa från skogen kommer att förvärra klimatpåverkan.

Skogsindustrin talar ofta om att de tillför "naturlig" koldioxid tillbaka till atmosfären, men atmosfären gör inte skillnad på varifrån växthusgaserna kommer.

Föreningen Svenska Skogen där även statliga Sveaskog ingår, ropar ut i sin tv-reklam att här växer framtiden då 380 miljoner träd planteras. Att det finns många träd betyder inte att det finns skog. Skogen ses ofta som en oändlig resurs men det som uppstår vid dagens skogsbruk är enbart träd av samma art, alla samma ålder, planterade i långa raka rader och på lika långt avstånd.

En riktig skog kan inte återplanteras.

Skog är något helt annat än virkesåkrar. Det är ett ekosystem där fåglar, däggdjur, insekter, lavar, mossor och andra växter finns. I ett ekosystem finns träd bestående av många arter, gamla som unga, döda som levande och där trädets värde inte mäts i hur många kubikmeter som kan gå till industrin.

De sista 70 årens industriella kalhyggesbruk är dödsstöten för skogens biologiska mångfald med skövling av de sista naturskogarna. Många arter minskar i allt snabbare takt och vissa är till och med hotade till sin existens. Det som pågår idag med kalavverkning, markberedning och därefter plantering av monokultur, är att hela ekosystemet trasas sönder.

De flesta instämmer att regnskogen bör skyddas från skövling för naturens och klimatets skull. Samma skövling sker i vårt eget land men i stället för oljepalmer planteras gran och tall. I Sverige påstår skogsindustrin att vi bör bruka skogen så hårt som möjligt för att rädda klimatet. På deras hemsida påstår de till och med att ju fler smörknivar i trä som vi köper, desto bättre mår klimatet!

Enligt FN:s konvention om biologisk mångfald har Sverige ålagt sig att skydda 17 procent av den produktiva skogsmarken. Idag är mindre än 5 procent skyddad!

Visst ska vi ha skogsbruk i landet men det måste ske på ett hållbart sätt. Det krävs andra skogsbruksmetoder där hyggesfria alternativ och blandskogar får större plats. Det är dags att tänka om och höja ambitionerna för vår skog.

Gå inte på Svenska Skogens vilseledande kampanj. Den är i själva verket en antiskogspropaganda.

Kerstin

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare