Annons
Vidare till arbetarbladet.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Utsläppen blir mindre när fartygen blir större och färre

Svar till Naturskyddsföreningen: Hur mycket föroreningar blir det när Gävle hamn utökar?

Gävle kommun bedriver regelbunden tillsyn över Gävle hamn, som ska efterleva ett så kallat miljöbalkstillstånd. Kommunen och hamnen arbetar tillsammans för att minimera hamnens påverkan på hälsa och miljö.

Mätning av luftkvaliteten

Gävle kommun övervakar luftkvaliteten i Gävle genom en mätpunkt på Södra Kungsgatan. Platsen är vald både utifrån var människor bedöms exponeras mest och att den är representativ för den exponering som befolkningen i allmänhet utsätts för. Kommunen gör också, via Östra Sveriges luftvårdsförbund, en kommunövergripande kartläggning av luftkvaliteten. I denna kartläggning tas hänsyn till både verksamheters luftutsläpp som redovisas i deras miljörapporter samt trafikens bidrag. Denna kartläggning görs vart femte år.

Östra Sveriges luftvårdsförbund har i en rapport redovisat sjöfartens bidrag till luftutsläppen där Gävle hamn var en av de studerade hamnarna (rapport Luftkvalitet i hamnområden – sjöfartens bidrag, LVF 2013:31). I den studien såg man ingen påverkan från utsläpp från hamnen på närliggande bostäder.

Ökade krav på fartygsbränsle har införts

I regeringens nationella godsstrategi står att ”en överföring av gods från land- till sjötransporter bidrar till att minska såväl den samlade miljöbelastningen från transportsektorn, som trängselproblematiken på land.” I Gävle möts tre nationella stamvägar, tre stomjärnvägar och en av Sveriges största hamnar finns här. Att hamnen byggs ut ökar möjligheterna att överföra mer gods från land till sjötransporter med minskad miljöbelastning som följd. Sjöfartens påverkan på luftkvaliteten har undersökts inom Stockholm, Uppsala och Gävleborgs län. Rapporten nämner att sjöfarten bidrar till 5–10 procent av de totala utsläppen i Gävle kommun. Att notera är även att sedan hänvisad mätning, har ökade krav på fartygsbränsle införts som innebär minskad inblandning av svavel.

En minskning av utsläppen

Tack vare utbyggnaden av hamnen kan större och mer lastade fartyg angöra hamnen. Antalet anlöp kommer därför inte öka, och den historiska trenden är att anlöpande fartyg blir färre och färre då fartygen istället blir större. Det betyder mindre utsläpp totalt.

Elanslutning i hamnen innebär att fartygen slipper ha hjälpmotorer i drift vid kajen och är den enskilt viktigaste åtgärden för att minska fartygens utsläpp vid en hamn. De fartyg som till viss del idag nyttjar elanslutning är färjetrafiken, det vill säga fartyg som frekvent trafikerar två olika hamnar. Gävle har ingen färjetrafik utan trafikeras enbart av container- och bulkfartyg. Det finns idag ingen hamn som erbjuder elanslutning till dessa fartygstyper. Det beror på att det saknas en internationell standard. Gävle Hamn har som mål att kunna erbjuda elanslutning och övervakar utvecklingen. Redan idag investerar Gävle hamn i att anpassa våra kajer för att snabbt kunna erbjuda elanslutning när standard finns. I dagsläget premieras fartyg med bättre miljöprestanda genom vår hamntaxa, där fartyg med exempelvis mindre utsläpp kan få upp till 30 procent rabatt på varje anlöp.

Mätningarna och kartläggningen kan hittas via kommunens hemsida: Luftkvaliteten i vår utomhusluft.

Patrik Gustavsson, miljöchef, Gävle kommun

Fredrik Svanbom, vd, Gävle hamn

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare