Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Insändare: Utvecklingen i Gävles ytterområden – en viktig fråga för kommunfullmäktige

Annons

Den 17 maj samlades 60 personer på Fyren i Norrsundet för en heldag på temat Besök och Investera. Fokus var utvecklingen i Norrsundet och kustområdet. Stig-Björn Ljunggren, känd debattör med rötterna i Hamrånge, gav sin bild av nuläge och framtid. Deltagarna fick bland annat ta del av det som händer inom de tre företagen Södra Norrlands Hamn AB, Colabitoil och Bergmans Fisk.

150 företag finns i Hamrångebygden och tillsammans med kulturliv, idrottsföreningar och andra görs stora insatser för att utveckla Norrsundet och hela Hamrångebygden. Behovet av nya bostäder är mycket stort och under maj månad har föreningen Hamrångebygden Byggemenskap kooperativ hyresrättsförening bildats.

Innan kommunsammanslagningen bodde 4 500 personer i Hamrångebygden och idag är antalet 3 500 personer. Strukturomvandlingen inom basindustrierna är en av orsakerna till befolkningsminskningen. Inom Hamrångegruppen bedrivs ett viktigt utvecklingsarbete och olika grupper jobbar med viktiga utvecklingsområden som besöksnäring , nya bostäder och trafikfrågor.

Gävles politiska ledning har i sitt 100 punkters program för perioden 2018-2022 särskilt tagit upp ett antal för Hamrångebygden, Hedesunda och Forsbacka viktiga frågor. För att genomföra redan fattade politiska beslut som Översiktsplan 2030 och Näringslivsprogram behövs en stark dialog mellan medborgare och politiska företrädare. Vi ser de utmaningar och möjligheter som finns i de delar av kommunen som ligger mer än 1 mil från Stortorget. Och vi ställer oss frågan om det politiska samtalet är tillräckligt omfattande och har rätt innehåll för att skapa möjligheter till nya företag, nya arbetstillfällen och befolkningsökning i Hamrångebygden, Hedesunda och Forsbacka.

Det politiska samtalen, både formella och informella, är grunden för utveckling av demokratin. Därför behöver dessa samtal utvecklas och synliggöras så att befolkningen kan se att de 65 folkvalda i kommunfullmäktige faktiskt bryr sin om utvecklingen i ytterområdena.

Vi föreslår därför att kommunfullmäktige fram till valet 2022 anordnar särskilda debatter i Hamrångebygden, Hedesunda och Forsbacka då de frågor som närmast berör dessa delar av kommunen tas upp. Det kan handla om lösning av vattenfrågor, kommunala investeringar i skolor och seniorbostäder, stöd och service till föreningslivet samt utveckling av omsorg och trygghet.

Alla ledamöter i kommunfullmäktige! Välkomna till Hamrångebygden 2019, Forsbacka 2020 och Hedesunda 2021 för öppna politiska samtal om dessa orters utveckling! Gävle behöver denna förstärkning av dialogen mellan ortsbor och folkvalda.

Stig Edvinsson, fd. ledamot i kommunfullmäktige Gävle

Lennart Sjögren, fd ledamot i kommunfullmäktige Gävle

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare
Annons