Annons
Vidare till arbetarbladet.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Vindkraftverken förstör våra fiskevatten som har använts i generationer

Under minst 7 generationer har vår släkt, Bergman, bedrivit yrkesfiske längs Gävlekusten. Idag utgör vi några av de få kvarvarande yrkesfiskare, jämfört med när våra förfäder påbörjade sitt fiske i mitten av 1800-talet.

På senare tid har det kustnära fisket blivit allt mer utmanat av myndigheterna genom ett flertal märkliga beslut, vilket försatt ekosystemet ur balans. Detta försvårar ostridigt möjligheterna att bedriva ett rationellt kustnära fiske. Oaktat detta finner vi det angeläget och möjligt att satsa på det fiske våra förfäder livnärt sig på.

Längst ut på udden vid Saltharsfjärden i Norrsundet har vi byggt ett helt nytt fiskeläge med inriktning mot ett rationellt fiske samt ett utvecklande av besöksnäringen, bland annat genom förfärdigandet av en restaurang, vilken avses öppnas under juni månad. Detta kommer skapa ytterligare arbetstillfällen i Norrsundet, med omnejd, då strävan är att människor som bor och lever i närområdet erbjuds arbete. 

Efter att ha studerat handlingarna inför nästkommande kommunfullmäktigemöte förvånas vi, då  då det synes föreligga motsättningar i sakfrågan angående uppförande av vindkraftspark i det fiskeområde vi och våra förfäder bedrivit yrkesfiske i mer än 170 år. Såväl Länsstyrelsens fiskerienhet (landsbygd och tillväxt) som Havs- och vattenmyndigheten påstår att det inte bedrivs eller har bedrivits något yrkesfiske i det område vindkraftsparken skall placeras. Såväl Länsstyrelsen som HaV lämnar vid detta, ostridigt helt felaktiga uppgifter, vilket 24/7 direkt kan motbevisas. 

Området där vindparken Utposten 1 avses placeras har varit vårt huvudsakliga fiskeområde sedan mitten av 1800-talet. För att kustfisket ska kunna leva vidare längs Gävlekusten förväntar sig samtliga yrkesfiskare från Karlholm i söder till Stocka i norr att kommunpolitikerna utnyttjar sitt kommunala vetorätt och röstar NEJ till anläggandet av vindkraftsparken Utposten 1, 2020-05-18! 

Om så ej sker kommer ”kulturarvet” fiskrökslukten att försvinna för gott, vilket innebär att färsk rökt böckling ej längre kan säljas på Stortorget i Gävle och/eller inom Gävleborgs län.  

Vi, Bergmans Fisk och Rökeri, saknar fullödig kompetens över huruvida Sverige i grund erfordrar vindkraft eller inte, men om den nu, oaktat högre underhållskostnader, skall vara havsbaserad bör den placeras längre österut. Detta skulle gynna kustfisket, då större ”bottenskrapande” fisketrålare skulle begränsas av vindkraftverken. 

Till syvende och sist skulle innevånarna vid hela Gävlekusten kunna fortsätta att vara stolta över den orörda horisont som lockar 1 000-tals besökare från hela Europa att komma hit varje år! 

Mvh

Bergmangänget 

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare