Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Är det här rätt väg att gå?

Annons

Barn/ungdomar med diagnosen autism utan utvecklingsstörning kommer att omplaceras från särskolan till den vanliga skolan till hösten enligt den nya skollagen. Syftet med lagändringen är att få bort överskrivningen vid särskolan kan vi läsa i en artikel i Arbetarbladet 10 mars.

Som förälder till ungdom med autism (normalbegåvning) ställer jag mig frågande till denna nya skollag. Jag förstår att man vill göra något åt överskrivningarna. De barn som skulle kunna gå i vanlig skola med extra stöd ska naturligtvis inte ens bli inskrivna i särskola.

Ni som skapar dessa nya lagar och föreskrifter, har ni tillräckliga kunskaper om just det som gäller här, autism?

Alla är vi olika, även så barn med autism. Jag pratar här utifrån min egen och vår sons erfarenhet. Jag har svårt att se att alla barn/ungdomar med autism kommer att kunna klara av en vanlig skolgång och att de klarar av de mål som är uppsatta för den vanliga skolan.

I en vanlig skolgång med färre personal och större klasser krävs det att eleven är mer självgående och själv kan ta mer ansvar för sina uppgifter och har egen initiativförmåga.

Barn med autism jobbar oftast i ett mycket långsammare tempo och för att nå skolans mål behövs det absolut ett högre tempo för att hinna med allt. För dessa barn skulle det med stor sannolikhet bli en oerhört omtumlande och förvirrande skolgång att bli satta i en vanlig klass.

I artikeln säger Bertil Österberg (statssekreterare vid utbildningsdepartementet): ”Har barnet ingen utvecklingsstörning har det rätt att utvecklas så långt det är möjligt.”

Det har alla barn rätt till, med eller utan funktionshinder, med eller utan utvecklingsstörning. Barn med autism behöver en viss sorts pedagogik för att eleven ska kunna ta till sig av kunskaperna på bästa sätt och kunna få chansen att utvecklas. De behöver klara och tydliga instruktioner och hjälp när de tappar den så kallade röda tråden i den uppgift som de just håller på med. De kan ha lätt att tappa fokuseringen om de blir distraherade av till exempel ljud och rörelser. De behöver stöttning i sitt skolarbete och inte bara ett par lektioner då och då. Finns det tid och resurser för det i en vanlig klass?

Jag har bara positiva erfarenheter utifrån vår sons skolgång på särskolan. Där har han fått, och får, den struktur som behövs för honom. Där det finns extra personal till hands och mindre antal elever. Där har han utvecklats som person, i sin takt, och byggt upp en god grund till att ha bra förutsättningar till att klara sig i sin framtid. En skolgång som är, och har varit, anpassad till hans behov och funktionshinder. I en vanlig klass, med allt vad det innebär, skulle hans funktionshinder bli mer tydligt eftersom han inte klarar av den press och framför allt den stress som det skulle innebära för att kunna nå de uppsatta målen.

Är det här rätt väg att gå för att komma åt överskrivningarna inom särskolan,?

Att göra en sådan stor förändring för barn som redan är så sköra? För de barn som är i stort behov av personal med kunskap om autism för att kunna möta deras behov? För de barn som i sin vardag har svårt med förändringar?

Är det här rätt väg att gå?

Tar man hänsyn till barnen i fråga?

Lenita H

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons