Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bra att ni hittat tändstickorna igen

Intressant att läsa om framtidens skola i Hofors och att ni tänder ett livslångt lärande. Äntligen en röd tråd för alla barn F-9.

Annons

I den fjärde rapporten (av 6, 92-04 ) juni –98 i det utvecklingsarbete som undertecknad drev så står följande att läsa:

I planeringsarbetet Växkraft mål 4 under hösten –96 fanns ett stort behov av att få en röd tråd i arbetet så att vi bättre kunde anpassa vårt arbete allt eftersom barnen växte i mognad och färdighet.

I rapporten står vidare att det känns rätt att anknyta till FN:s konvention om barns rättigheter, som Sverige har skrivit under. Varje land som förbinder sig att följa konventionen ”ska anstränga sig till det yttersta när det gäller barnets rättigheter, och om det är nödvändigt omprioritera samhällets befintliga resurser med tanke på barnen. Tillämpningen gäller alla barn upp till 18 år.

Det finns många som hävdar att Sverige gör motsatsen (även nu –09). Man skär ner på resurser för barn och ungdomar, på kultur- och fritidsområdena, man stänger förskolor och drar ner på personalen. På sikt ökar risken att nedskärningar i generella verksamheter leder till sänkt kvalitet samt större utsatthet och ökade behov av särlösningar för vissa barn.(Nu vet vi –09 att det blivit så och det verkar bli värre).

I år, alltså –98), står det i rapporten, har regeringen utarbetat en strategi och anslår vissa medel för att öka uppmärksamheten på barnkonventionen i Sverige på alla nivåer, centralt, regionalt och lokalt. För kommunerna innebär detta ett krav på ett tydligare barnperspektiv i alla beslutsprocesser. Barn och ungdoms- planer kan vara ett sätt att beskriva kommunens långsiktiga inriktning av barn- och ungdomspolitiken. En barnbilaga till budgeten kan vara ett annat. Ovanstående stod alltså i vår rapport men jag vet inte om det hänt något inom området.

Inom vårt distrikt ville många förverkliga dessa idéer men sedan kom motvinden både uppifrån och nerifrån och blåste ut lågan och idén om ett livslångt lärande.

Därför läser jag med glädje att ni hittat tändstickorna igen efter elva år. Lycka till!

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons