Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bristerna hos Carema finns här i Gävle också

Med tanke på den senaste tidens avslöjanden om Carema Care samt dess chefer i Gävles uttalanden om att vi inte har några problem här känns det som att det finns en del att tillägga.

Annons

Jag arbetar på Carema i Gävle och jag kan säga att det finns ett flertal brister inom omvårdnad och personalfrågan även här.

Att spara pengar är alltid prioritering nummer ett.

På samma sätt som i Stockholm jobbar personalen ofta för få och det ska exempelvis sparas in/återanvändas blöjor och dylikt. Jo, det handlar främst om att spara in, inte i första hand för de boendes välbefinnande.

Det händer inte alltför sällan att man ”sparar in” på vak – personal som ska finnas att tillgå när någon ligger för döden.

Det kan då bli de få som jobbar som ska ha ”extra tillsyn” hos den boende och om det är flera äldre som behöver vak i huset samtidigt händer det att man bara sätter in en extra vak-personal som får prioritera vem av de döende som ska vara garanterad att slippa dö ensam.

Det har till och med hänt att chefen Lena Lernberg vägrat att sätta in vak trots sjuksköterskors samt övrig våningspersonals inrådan.

Om personalen blir akut sjuk på en helg eller kväll finns det ingen jour att ringa och anmäla detta till.

Följden blir dels att många går och jobbar även om de är sjuka och i andra fall att den sjuke eller övrig vanlig personal som är på arbetet just då får ringa runt och leta ersättare.

Hittar inte personalen själv en ersättare får man i regel jobba underbemannat.

Sjukskrivningarna är många och eftersom Caremas första prioritet är kortsiktiga ekonomiska vinster lägger man inte ner speciellt mycket energi på att lösa detta problem.

Bristerna i Carema är inte isolerade händelser utan förmodligen högst övergripande.

Vän av ordning och reda


SVAR DIREKT: Vi känner inte igen oss i din beskrivning

Medarbetaren och signaturen ”Vän av ordning och reda” riktar allvarlig kritik mot något av äldreboendena Sjätte Tvärgatan och Stigslund, där undertecknade arbetar som verksamhetschefer. Vi vill här göra gemensam sak i att svara ”Vän av ordning och reda” och ge vår bild av saken.
Till att börja med vill vi tipsa ”Vän av ordning och reda” om Carema Cares nyligen inrättade Etikombudsman, som man som medarbetare kan kontakta helt anonymt för att diskutera sin arbetssituation och om man upplever brister eller dåligt ledarskap. Mer information om detta finns på vårt intranät.
”Vän av ordning och reda” tar upp en rad personal- relaterade problem som han eller hon upplever. Det finns flera anledningar till att ingen av oss känner igen oss i den situation som beskrivs, vare sig på Sjätte Tvärgatan eller på Stigslunds äldreboende. Vi får mestadels goda utlåtanden från anhöriga och förra året fick vi det högsta värdet på Nöjdkundindex i kommunens undersökning. Men självklart ska vi vara lyhörda för sådant som upplevs som brister.
När det gäller antalet anställda regleras detta i avtal med Gävle kommun och anpassas utifrån kundernas behov. Det är sant att vi inte har någon jour att ringa till för att sjukanmäla sig. Vi har valt att lägga våra resurser på vårdpersonal i stället för på administration. Kundernas behov ska alltid vara den avgörande faktorn för bemanningstalen.
Vi vet att omsorgen är ett utmanande och tidvis krävande arbete. Vi har därför under hösten också arbetat aktivt med personalvård för att förbättra hälsan bland våra medarbetare. Vi erbjuder friskvårdscheck, massagestol med avslappningsband, träning på enheten med mera. Dessutom har vi beslutat att en av våra hälsoinspiratörer ska ingå i ledningsgruppen så att medarbetarnas hälsa alltid ska stå högt på dagordningen.
”Vän av ordning och reda” tog också upp ett par punkter som vi särskilt vill svara på:
Gällande extravak: Hos oss ska ingen behöva dö ensam – inte om vi kan hjälpa det. Ingen nekas extravak. Men döden är inte alltid förutsägbar.
Gällande extra tillsyn: Detta är en åtgärd som sätts in när hälsoläget hos en boende försämras. Ansvarig sjuksköterska bedömer behovet av extra tillsyn.
Gällande inkontinensskydd: För att våra kunder ska få så bra hjälpmedel som möjligt köper vi en av de bästa inkontinensprodukterna på marknaden och använder dessa helt i enlighet med leverantörens rekommendationer. Vi ska aldrig återanvända blöjor, det går helt emot vårt sätt att arbeta.
Avslutningsvis vill vi säga att vi är mycket stolta över våra medarbetare på Sjätte Tvärgatan och Stigslund. Ni gör ett fantastiskt arbete varje dag.

Lena Lernberg
Bosse Österholm

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons