Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Budget- och skuldrådgivning tas inte på allvar i Gävle kommun

Annons

Jag arbetar som konsumentvägledare inom Konsument Gästrikland sedan knappt tre år tillbaka.

I Gävle kommun finns dels kommunala budget- och skuldrådgivare på 0,25 procents tjänst och dels en ideellt arbetande förening – Familjeslanten, en person som bistår med budget- och skuldrådgivning.

Familjeslanten finansieras endast till en mindre del av Gävle kommun (socialtjänsten).

Det är otvivelaktigt så att Familjeslanten drar ett tungt lass avseende rådgivning och handläggning i skuldsaneringsärenden i Gävle kommun. De kommunala (två handläggare med två respektive sex timmar i veckan) budget- och skuldrådgivarna gör ett gott arbete men med hänsyn till den arbetstid de har för budget och skuldrådgivning kan de inte hinna med att beta av kön under den väntetid som anses godtagbar.

Väntetiden har under den tid jag varit verksam inom konsumentvägledningen med insyn i budget och skuldrådgivningen successivt ökat och numera är den på 6–8 veckor.

Man kan vänta sig att väntetiden ökar ytterligare beroende på förändringar av skuldsaneringslagen vilket i sin tur förmodligen kommer att öka ansökningsbenägenheten för skuldsanering och möjligheten att erhålla skuldsanering.Dessutom ser vi en ökad generell skuldsättning i samhället.

En plötslig oförutsedd recession med en eventuell fastighetsbubbla skulle påverka situationen i riktning mot fler sökande – ännu längre väntetider.

Då Gävles konsumentvägledning gick upp i Konsument Gästrikland följde handläggarna för budget- och skuldrådgivning med i den nya organisationen.

De avsätter dock som tidigare nämnts sammanlagt 0.25 procents tjänst/ tio timmar i veckan till budget- och skuldrådgivning inom Gävle kommun.

0,25 procent tjänst, eller tio timmar i veckan, är uppenbart otillräckligt i dag (beträffande väntetider) och kommer förmodligen inte att räcka till fram- över.

Konsumentvägledningen i Gävle – Konsument Gästrikland har i dag rådgivningstid på förmiddagen via telefon e-post och besök dels har vi uppsökande verksamhet riktad till näringslivet och informationsverksamhet till skolor och organisationer.

Antalet ärenden/kontakter med konsumenter varierar men ligger på cirka 10 till 15 stycken per dag.

Vanligtvis genererar inte konsumentkontakten arbete utöver själva kontakttillfället.

Under min tid i verksamheten har jag inte varit med om att någon nekats föreläsning eller information inom konsumentområdet av skäl som har att göra med tidsbrist.

Kort sagt är behovet av konsumentvägledning och förebyggande arbete inom konsumentområdet väl tillgodosett.

Sakernas tillstånd indikerar att Gävle kommun i dag har en slagsida i förhållandet mellan konsumentvägledning och budget och skuldrådgivning. Gävle kommun har mycket konsumentvägledning i förhållande till budget och skuldrådgivning. Man ska dessutom ha i åtanke att konsumentvägledning är en frivillig kommunal verksamhet men att budget och skuldrådgivning ska kommunen tillhandahålla enligt lag.

”Kommunen ska inom ramen för socialtjänsten eller på annat sätt lämna anvisningar i budget- och skuldfrågor till skuldsatta personer…” (2§ Skuldsaneringslagen).

Fotnot: Konsument Gästrikland är gemensam konsumentvägledning för Hofors, Älvkarleby, Ockelbo, Sandviken och Gävle.

Peter Arnell

konsumentvägledare i Gävle kommun

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons