Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Den gamla synen på katten som fredlös skadegörare har inte längre stöd i lagen

Annons

SVAR TILL

”Katter hör hemma hos kattägaren inte hos oss”,

5 november

§ 1 ”Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.”

Rättsfall och tolkning av lagen: Miljödomstolen har i ett mål tagit ställning till om tre katter som passerar en villatomt skulle vara en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken. Miljödomstolen avslog den klagande grannens besvär.

En familj kan ha upp till några stycken katter och det ska accepteras att de rör sig fritt utomhus. Allergirisken då en katt passerar tomten ska anses som en ringa störning och är inte en olägenhet för människans hälsa enligt miljöbalken.

Det är fastighetsägarens uppgift att freda sig från att en katt tränger sig in i hus, ligger på sittdynorna i trädgården, gör spår på trädgårdsbord vid fuktig väderlek, orsakar avföring i trädgårdsland och rabatter med mera.

Han/hon får själv överväga vilket skydd som kan finnas för att freda tomten från passerande katter.

Den gamla synen på katten som en välkommen råttfångare runt bostaden och i ladugården, men som fredlös skade- görare, så snart den begav sig utanför den gård eller tomt där den hörde hemma, har inte längre stöd i lagen sedan dåvarande § 23 lagen (1938:274) om rätt till jakt, upphävdes 1987.

Det betyder, att katter inte längre riskerar livet om de lämnar gård eller trädgård där de hör hemma, något som katter gärna gör.

Lag och praxis ger numera katter denna rörelsefrihet, samtidigt som kattägare har i lag föreskrivna skyldigheter att utöva tillsyn över sina katter.

Med denna lagändring flyttades katten ur jaktlagstiftningen och in i Tillsynslagen § 7

Nedanstående lag § 23 är borttagen sedan 1987 och ersatts av Tillsyns- lagen § 7.

Övergivna eller förvildade katter.

§ 23 En katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad, får avlivas av jakträttshavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av polismyndigheten.

Det är Polismyndigheten som ger tillstånd till (även utom tätbebyggt område) fastighetsägaren/jakträttsinnehavaren att avliva katter som med skäl kan antas vara övergivna eller förvildade, med stöd av § 7 Tillsynslagen.

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons