Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En bro för lite...

Annons

Uti Valls hage…När får vi vår bro? Apropå ny konstutsmyckning på Gävle sjukhus.

Valls hage – så nära, men hittills så fjärran från sjukhuset – är en försummad resurs i såväl vården som folkhälsoarbetet. Personal och patienter/anhöriga samt övriga besökare skulle gynnas av den bro som så länge varit på tal.

Hälsovinsten kan leda till ekonomiska besparingar via minskat behov av sjukskrivning och läkemedel samt snabbare rehabilitering.

Dessa samhälleliga besparingar motiverar med råge en investering i bron samt underhåll och insatser som gör Valls hage tillgänglig även för rullstolsburna. Högskolans design- och trädgårdsmästarestudenter samt hälsopedagoger, ekonomer och folkhälsovetare bör involveras i planeringen och uppföljning/utvärdering liksom representanter för handikapp- och pensionärsorganisationerna. Där har man synpunkter på både utformning och utnyttjande av Valls hage.

Även om landstings- och kommunpengar ännu inte avsatts är det hög tid att tillsätta den av respektive fullmäktige beslutade gemensamma arbetsgrupp som ska utreda förutsättningarna så att en bro kan byggas.

Frågor, som tar tid att utreda, är bland annat: Var ska bron byggas? Hur? Av vem? När? Vem ska äga bron/marken? Kanske en stiftelse – ny eller befintlig med rekreation och konvalescentvård som ändamål? Hur ska investering och årliga kostnader finansieras?

För övrigt kan en bro här också ses som konst – speciellt upplyst under mörker. För ytterligare attraktion kan omgivningarna utsmyckas med fontäner och skulpturer samt självfallet förses med en mängd sittplatser med tanke på hjärt-lungsjuka, rörelsehindrade, synskadade och äldre personer, som alla behöver vila och trygg närhet till ambulans och sjukvård för att våga, kunna och orka ta sig ut i skog och mark.

Valls hage är ett intressant arboretum – en museal parkskog anlagd av före detta Stiftelsen Silvanum. Ett kulturarv väl värt att vårda och utveckla till en ”arena” för komplementär/integrativ medicin med inslag av ”grön terapi” byggd på fysisk aktivitet på recept (FYSS och FaR).

Syftet är att alla ska ha möjlighet att njuta av natur och kultur samt social gemenskap i en lätt tillgänglig mötes- och hälsopark.

Ett gott exempel på ”kulturell allemansrätt”!

Nils-Inge Enlund

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons