Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förbättra bullerskyddet mot Andersberg

Annons

Hemlingby köpcentrum byggs ut ytterligare och nya trafikåtgärder planeras för E 4:s påfart (Spängersleden). Trafikintensiteten längs påfarten har ökat kraftigt de senaste åren. Både tyngre trafik och personbilstrafik har ökat. Konsekvenserna av ytterligare utbyggnad blir rimligen ännu mer trafik och ännu mer trafikbuller.

Tittar man på de bullervallar som för närvarande finns utmed E 4-påfarten framgår att den som vetter mot Yrvädersgatan och Stormgatan är lägre – och vid de delar som ligger närmast gatorna mycket lägre – än den senare byggda som vetter åt Hemlingbyområdet. Bullervallarna byggdes för den trafiksituation som då rådde och är helt otillräckliga i dag. Den vegetation – träd och buskar – som finns på nuvarande vall döljer det verkliga förhållandet, det vill säga att vallen är för låg. Terrängen lutar dessutom uppåt. Buller från bussar och långtradare som accelererar från ”Landmärkes-rondellen” är dovt, kraftigt och genomträngande och börjar tidigt om morgonen. Sedan tillkommer en intensiv personbilstrafik som i princip pågår till stängningstid.

Dagens standard för bullervallar verkar vara betydligt bättre. Det visar till exempel de bullerskyddsåtgärder som vidtagits i samband med bygget av vägen till Fredriksskans där man byggt vall och kompletterat med bullerstaket ovanpå. Man har allt eftersom ökat sitt hänsynstagande till bullermiljön på andra ställen i kommunen.

Redan 2008 fanns en preliminär plan att åtgärda bullervallarna mot Andersberg – men ännu har inget hänt – förutom flera varuhus, rondeller och ökad trafik. Nu är det dags att höja vallarna och komplettera med bullerstaket också utmed E 4-påfarten vid Andersberg. Det måste ses som en förutsättning för att över huvud taget kunna planera för ytterligare verksamheter i området.

K-E Westergren

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons