Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Gör något åt trafikmiljön i Strömsbro!"

Annons

Strömsbros äldre bostadsbebyggelse är ett av Gävles sju områden av riksintresse för kulturmiljövården. Bostadsbebyggelsen är uppförd efter rutnätsplaner från 1795–1879. Området karaktäriseras av rätvinkliga kvarter och gator med bostadshus placerade i gatulinjen. Bebyggelsen liknar den i Gamla Gefle. Den kanske mest utmärkande skillnaden mellan dessa två områden är trafiken.

I Gamla Gefle existerar knappt biltrafik och än mindre någon busstrafik. I de gamla delarna av Strömsbro förekommer omfattande genomfartstrafik av bil och buss i bägge riktningarna på Fabriksgatan. En trafik som bara ökar år från år.

Nyligen har tekniska kontoret gett klartecken för ytterligare en busslinje genom denna kulturmiljö!

Förutom linje 11 trafikerar numera även linje 95 Fabriksgatan. Det innebär 90 bussturer per dygn en och en halv meter utanför husfasaderna från 05.20 till 02.30 på natten, ofta i farter långt över de tillåtna 30 kilometer per timme. Vintertid tillkommer dessutom snöröjning, saltning och sandning mellan 03.00 och 05.00 för att göra denna sex meter smala gata körbar för bussarna. Olägenheter som detta innebär för oss boende är bland annat buller, mark- och husvibrationer, utsläpp av kolväten och dieselpartiklar etcetera.

Bostadshusens placering ut i gathörnen gör att de sammanlagt åtta skymda gatukorsningarna längs Fabriksgatan utgör en stor trafikfara, inte minst för barn.

Om dåvarande stadsplanerare på 1700–1800-talet hade kunnat förutspå denna trafikutveckling hade knappast bostadsbebyggelsen i gamla Strömsbro fått denna utformning!

Åtgärder för säkrare trafikmiljö i villaområdena i Gävle sker fort- löpande. Fartreducerande åtgärder som vägbulor, avsmalnade av gator, förbud för genomfartstrafik är några exempel. På Fabriksgatan i Strömsbro däremot händer inget på trafikområdet. Här ut- ökas i stället trafiken och hastigheterna ökar!

Familjers krav på en säker trafikmiljö är i dag ett tungt vägande skäl vid val av bostadsområde. Den dag vi fastighetsägare på Fabriksgatan, och i dess närhet, vill avyttra våra fastigheter är knappast några barnfamiljer spekulanter!

Bygg och miljö arbetar nu med en ny detaljplan för Strömsbros äldre bebyggelse. Planens syfte är bland annat att bevara och underhålla kulturvärdena i området. Detta tycks även gälla trafiken. Man verkar mån om att bevara och även utöka denna, för Sverige, helt unika trafiksituation i en kulturmiljö! Emotser svar från bygg-, miljö- och tekniska nämnden, eller annan berörd nämnd, i denna angelägna trafikmiljöfråga!

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons