Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hoppas att ni har en bra förklaring!

/

 Vi har sedan flera år tillbaka ett gäng idoga entrepenörer i Ockelbo.

Annons

Det jobbar och sliter praktiskt taget dygnet runt för att ”serva” oss Ockelbobor med goda pizzor och övriga maträtter från flera matställen. Enligt mitt sätt att se det har integreringen i Ockelbo varit en fullträff, man upplever dem som ockelbobor helt enkelt, man morsar och skojar när man träffas.

Nu var det ju emellertid så att de köpte ytterligare en restaurang, nämligen Kuxagrillen, och investerade i en upprustning av de inre lokalerna som blev jätte-fina. De nöjde sig inte med det utan de ville även göra det fint utanför med uteservering och en fin tegelstensmur med blomsterarrangemang mot befintlig gång och cykelbana precis som på ”riktiga ställen”.

De slet och arbetade med detta projekt under lång tid och lade ner många timmar som till slut blev färdigt och väldigt fint. Här någonstans kom den svenska byråkratin och verkligheten ikapp dem.

Ockelbo kommun vill ju gärna gå ut i media och tala om hur företagsvänlig den är, vilken smidighet som råder i kommunen, speciellt då för företagare. Det är bara att ”knacka på så löser vi problemen, inget onödigt krångel här inte, så är det i små företagsvänliga kommuner, och vi är ständigt på G. Ungefär så målar kommun upp sig själva.

Jag vet inte vad som gått snett här men något papper har tydligen inte fyllts i på rätt sätt. Kuxagrillen ligger precis utmed Norra Åsgatan detsamma som väg 272 så alla såg vad som gjordes dagligen. Även kommunens tjänstemän borde ha sett det eftersom de dagligen måste ha passerat Kuxagrillen ett flertal gånger. De bidade emellertid sin tid, snart skulle de nog fan få se vem som bestämmer.

När uteserveringen var helt klar och tegelstensmuren på plats, bred och lång, slog potentaterna till, de beordrade omedelbar borttagning av tegelstensmuren och sedermera uteserveringen. Där skulle de som byggt och slitit med detta och investerat massor stå offentligt och förnedrade och bila bort muren samt riva den nybyggda serveringen.

Även om inte alla utlänningar som kommer till vårt land känner till alla regler som gäller tycker i alla fall jag det här var i grövsta laget från kommunens tjänstemän, skulle inte det här ha kunna skötts på ett mer smakligt sätt.

Hoppas att ni som planerar att flytta hit till den företagsvänliga kommunen tänker er för väldigt noga innan ni bestämmer er.

Utgår från att Ockelbo kommun har en väldigt bra förklaring till vad som skett.

Pinsamt Ockelbo

SVAR DIREKT:

1 september 2014 inkom ett anonymt klagomål till bygg- och miljöförvaltningen i Ockelbo kommun angående en tegelmur som byggts utanför Kuxagrillen.

Det föranledde ett tillsynsbesök 15 septembe rmed representanter från Trafikverket, Ockelbo kommuns tekniska kontor och snöröjningsentreprenören.

Det konstaterades att den dominerande delen av muren var så pass hög att den krävde bygglov, att den till stora delar uppförts på parkmark som enligt detaljplanen inte får bebyggas och att den utgjorde en trafikfara eftersom den skullekomma att försvåra snöröjningen av gång- och cykelvägen intill. De två senare förhållandena innebar att ett bygglov inte kunde beviljas i efterhand.

Signaturen undrar varför handläggare på bygg- och miljöförvaltningen inte stoppade byggandet av muren i ett tidigare skede. Ockelbo kommun har 1,5 tjänster tillsatta specifikt för bygglovsärenden, och de tjänstemännen var inte medvetna om att bygget pågick förrän klagomålet inkom.

Vi håller med om att det är olyckligt att entreprenören arbetat hårt med sin utomhusmiljö, till ingen nytta. Precis som ”Pinsamt Ockelbo” skriver i sin insändare, så är det bästa sättet att undvika problem att ”knacka på hos kommunen. Våra bygglovshandläggare står till tjänst för var och en som behöver information om gällande regler. Vi är måna om en bra dialog med våra företagare, och övriga kommuninvånare, för att liknande situationer inte ska uppstå.

När det gäller uteserveringen mot väg 272, hade kommunen inget att erinra mot ett trädäck på platsen. Det krävdes inte heller något bygglov. Däremot krävdes ett tillstånd från polismyndigheten eftersom uteserveringen skulle anläggas på offentlig plats.

Tillståndet som polisen gav för uteservering gällde från 21 maj till 30 september 2014.

I det fallet är det alltså polismyndigheten som anmodat rivning eftersom tillståndstiden gått ut.

Charlotta Ryd

chef, bygg- och miljöförvaltningen

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons