Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Individresurs om det finns pengar och du har tur?

Annons

I Gävle kommun finns i dag ett sätt för skolor och förskolor att söka resurser för elever där den enskilda skolan/förskolans medel inte upplevs räcka till. Systemet kallas ”Behovsstyrt tilläggssystem och individresurs”. Varje skola/förskola ska dokumentera och utreda behoven för varje individ. Enligt uppgift från den grupp som behandlar ansökningarna har det inkommit mer än tusen ansökningar. Det är skrämmande att pedagoger anser att de resurser de tilldelats inte räcker till för att leva upp till kommunens skolplan. FN:s barnkonventions huvudprinciper har varit styrande. En annan viktig princip har varit skolans portalparagraf. I den fastslås alla elevers rätt till en likvärdig utbildning. Hänsyn ska tas till elever i behov av särskilt stöd.

Det kan inte vara moraliskt försvarbart om våra politiker fördelar våra skattepengar så att alla barn inte får samma chans. Barnen ges inte möjlighet att utvecklas på bästa sätt. Dessa barn har ofta svårigheter som påverkar de andra barnen i gruppen på ett negativt sätt.

Det hör också till saken att den grupp som bedömer barnens behov träffas och hinner med cirka 25 ärenden var fjortonde dag. Det innebär att den som ligger sist i kön får svar på ansökan någon gång nästa jul! Inte acceptabelt!

Den här nämnden fungerar också som en ”försäkringskasseläkare”. De har en så hög kompetens att de ofta kan förkasta pedagogers, specialpedagogers, psykologers, läkares, rektorers och andra inblandades bedömningar och dokumentation. Det kan väl inte vara så att systemet egentligen borde heta ”Individresurs om det finns pengar och du har tur”?

En skola för alla, blaha, blaha! Utslagning jaja, jaja!

Lex skola?

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons