Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Investera i helheten

Annons

Jag vill höra från samtliga partier att om de får makten efter valet kommer barngruppernas storlek att minska och personaltätheten att öka på fritidshemmen i Gävle kommun. Siffran 24 barn per heltidsarbetande personal ska reduceras till hälften.

Nu får det vara nog med ignoransen, nonchalansen och ointresset som Gävle kommun har visat i den årliga rapporten från Skolverket. Skolverket har år efter år vid upprepade tillfällen lyft fram att fritidshemmens kvalitet inte uppmärksammas tillräckligt. Barngrupperna är för stora och lokalerna är inte alltid lämpliga för verksamheten.

Fritidspedagoger muttrar och Skolverket larmar varje år, men ingenting händer. Och som om detta inte vore nog fortsätter barngrupperna att öka för varje år. Vilket jag tolkar från våra politiker som nonchalans och ett ointresse för hur våra barn har det på våra fritidshem. Med en fritidspedagog per 24 barn, eller ännu fler, blir det omöjligt att se varje barn och bedriva en utvecklande verksamhet. Det reducerar fritids till förvaring av våra barn. Så får det inte vara.

Jag vet att det finns fritidshem med engagerad personal som bedriver ett utmärkt arbete i Gävle kommun. Men fritidshemmen har ofta att brottas med i grunden orimliga förutsättningar för sin verksamhet.

Ni politiker måste ge oss fritidspedagoger förutsättningar för att skapa ett gott fritidshem för barnen i verksamheten.

Alla borde inse vikten av att investera i fritidsverksamhet. Grunden till studieintresse läggs i de lägre åldrarna. Kunskap finns också om att varje barns utveckling och lärande är oupplösligt förenat med dess emotionella, sociala och fysiska välbefinnande. Fritidshemmen borde utvecklas – inte nedmonteras – om man menar allvar med att alla ska nå kunskapsmålen i skolan.

Kan det vara så att politikerna i Gävle kommun inte fullt ut insett vilken tillgång fritidshemmet kan vara för barnen och vilken betydelse fritidspedagogerna har för deras utveckling? Att de har ett så snävt perspektiv på kunskap och lärande att de helt bortser från de praktiska och sinnliga kunskaperna, den möjlighet till etik och estetiska fostran, till reflektion och socialt förebyggande arbete, som de goda fritidshemmen kan erbjuda?

Så utifrån vetskapen om hur kunskap växer till och hur vi formas till individer; Investera i helheten – både en bra skola och en bra fritidsverksamhet för våra barn.

Fritidspedagog Annica Ahlsten

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons