Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Säkerheten är viktigare än pengar

/
  • Bilden är tagen vid invigningen av Botniabanan 2010.  Den rälsen behöver nödvändigtvis inte vara sprucken.

Annons

Vem bär ansvaret? Ytterst åvilar ansvaret Regeringen.

Regeringen har olika myndigheter och Verk till sitt förfogande när Budgeten behandlas.

I det här fallet Trafikverket. Det har anställt personal som är specialutbildad för de olika verksamheter som Verket ansvarar för.

Det åligger Verkschefen att ta fram underlag för de medel de begär att få disponera för att verksamheten skall fungera.

Dit hör att alla grenars behov av underhållsåtgärder redovisas både vad gäller det tekniska utförandet och kostnaderna härför.

Dit hör otvivelaktigt banunderhållet och eventuella nybyggnadskostnader.

Trafikverkets chef är ansvarig för att det redovisas korrekt, när medel äskas till åtgärderna för ansvarig minister.

Redovisningen skall innehålla en redovisning av kostnaderna för de olika verksamheterna och vad som riskerar att hända om vissa åtgärder inte genomförs.

Först när en sådan redovisning har skett gör regeringen i budgetförhandlingarna en bedömning av vilka åtgärder som skall prioriteras. Har då en korrekt redovisning från verkets föredragande skett går ansvaret över till regeringskansliet och sedan till regeringen.

Det är här ansvarsfrågan brister.

Som reglerna är utformade i dag kan inte en tjänsteman ställas till ansvar genom åtal för tjänstefel om föredragningen inte är korrekt.

Det kunde man innan lagen om tjänstemanna- ansvar togs bort. Att ta bort den var ett stort misstag då offentliga tjänstemän kan prioritera som de vill utan att behöva stå för eventuella fel och brister i handläggningen.

När sedan politikerna delegerar uppgifter till tjänstemännen tar de på sig ansvaret för de felaktigheter som kan uppstå. Tyvärr är delegering en åtgärd som många politiska nämnder tar till för att minimera sammanträdestiden.

Men det kan bli dyrt för dessa politiker. I Gävle har vi nyss haft en förskingring som beror på för omfattande delegering.

När man tittar på tv-programmet Uppdrag granskning hörs att politikerna inte har tagit sitt ansvar.

Det här förhållandet är nödvändigt att strama upp om vi skall slippa falserier på grund av slappt styre från de politiker som är tillsatta för att tillvara ta allmänhetens intressen.

Det får inte gå så lättvindigt till som i fallet med det dåliga spårunderhållet skylla på brist på pengar.

Jag vet inte hur den tjänsteman är funtad som inte ser att säkerheten för resenärer är viktigare än pengar. Tyvärr är det så marknadskrafterna fungerar.

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons