Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Säkra ålens framtid!

Annons

I augusti drar säsongen för ålfiske igång. Den europeiska ålen föds i Sargassohavet på andra sidan Atlanten och kommer som litet yngel via Golfströmmen till Europa. Ålen växer sedan upp i europeiska vatten, inklusive Östersjön, där den ofta blir uppåt tjugo år innan den förvandlas från så kallad gulål till silverål och återvänder till Sargassohavet för att föröka sig.

De silverålar som fiskas upp längs Sveriges kuster i dag kom alltså till Östersjön på 90-talet. På 90-talet var invandringen av ål påtagligt hämmad i jämförelse med 70-talets nivåer, men ändå oändligt mycket större än idag.

De senaste åren har Fiskeriverket, under sina provtrålningar i Öresund, inte hittat ett enda ålyngel på väg in till Östersjön.

Den katastrofala minskningen av ål beror dels på att vandringsvägar och uppväxtmiljöer har förstörts när floder har dammats upp och förorenats, och dels på att ålen fiskas hårt under alla sina livsstadier, utan att något land tagit ansvar för artens utveckling.

Några länder, till exempel Irland, har på grund av det prekära läget valt att helt stänga ålfisket. Andra, som Nederländerna, har förbjudit yrkesfiske men tillåter fritidsfiske.

I Sverige däremot valde Fiskeriverket att fortsätta ett riktat yrkesfiske till havs medan man i princip förbjöd fiske efter ål i sötvatten och för fritidsfiskare. Dessa helt otillräckliga åtgärder har kritiserats hårt, inte bara av Naturskyddsföreningen och andra miljöorganisationer, utan också av Naturvårdsverket.

För att hjälpa till att säkra ålens framtid erbjuder Naturskyddsföreningen i samarbete med ålfiskare allmänheten att köpa fiskerättigheter så att fler ålar får möjlighet att fortplanta sig. Varje räddad ål är avgörande för den europeiska artens överlevnad!

Ålen är inte bara en delikatess, den är också viktig för ekosystemet: som yngel är den föda för andra djur, som vuxen är den en allätare. En utdöd ål är alltså en förlust för både den svenska kulturen och havet.Hjälp oss att säkra ålens framtid!

Per-Olof Erickson

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons