Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ta fritids på allvar!

Annons

Det krävs politiker som lyfter fram vikten av fritidspedagogik. Nästan alla barn går på fritidshem och Sverige har inte råd att bortse från den roll fritidspedagogiken spelar för elevernas hela dag. Fritidspedagogiken behövs för att gynna och stödja barns lärande i ett vidare perspektiv. I fritidshemmen sker undervisning som skapar lust och intresse för att lära, leva och utvecklas. Fritidshemmens pedagogiska uppdrag måste tas på allvar då verksamheten bidrar till uppfyllandet av läroplanens mål och förstärker skolans undervisning i ett identitetsutvecklande perspektiv.

Helheter och sammanhang skapas i syfte att fördjupa elevernas förståelse och vidarutveckla deras kunskaper.

Fritidspedagogiken fogar samman lärandet i skolan med lärandet utanför skolan. En meningsfull fritid är en positiv kraft för att öka måluppfyllelsen och skolframgång, och inte minst ger det ett rikare liv för varje barn. I ett större sammanhang är fritidspedagogiken en viktig byggsten för Sveriges framgång som kunskapsnation.

Eftersom fritidspedagoger och fritidshem spelar denna viktiga roll kräver vi att:

De pågående nedskärningarna måste stoppas.

Behörighetsregler för undervisning på fritidshem ska innefatta fritidspedagoger.

Fritidspedagogiken också omfattas av samma legitimationskrav som den timplanestyrda delen av skoldagen.

Tillvarata fritidshemmets unika roll för eleverna lärande! Då blir det möjligt att förmedla bildning som bidrar till det lärande som gör barn till kunniga och självständiga samhällsmedborgare.

Lärarförbundets ämnesråd i fritidspedagogik

genom styrelsen i Lärarförbundet i Gävle

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons