Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Varken lättare eller mer jämställt förr...

Annons

Dagens körkortsteori klassas av många som svår men gårdagens var inte bättre.

Vad sägs om nedanstående sida 315 ur ”Automobilens skötsel och körning”, en handbok från 1922, författad av John Nerén? Det var en rejäl lunta.

Körning

Ofta ser man förare råka i villrådighet, då de samtidigt inträffa i en gatukorsning och deras färdriktningar korsa varandra. Några genom lag fastställda bestämmelser finnas nämligen icke om vem av dem som skall hava företräde.

Man bör därför i gathörn iakttaga den allra största för siktighet, i all synnerhet som åsikterna alltid varit och fortfarande äro delade, om vem som skall ha företräde framför den andra.

Vid en gatukorsning gör man alltid klokt i att trampa ur, i all synnerhet om man där ändrar färd- riktning. Högra foten bör också hållas klar, att vilket ögonblick som helst trycka ned fotbromsen.

De, som vålla bilisten de största bekymren, äro dock lekande barn och nervösa fruntimmer. De förra äro under lek både blinda och döva. Att signalera åt dem hjälper i regel ej, och ofta komma de framrusande så nära vagnen, att signalen icke blir av någon betydelse. Där man kan vänta sig lekande barn, såsom vid skolor, lekplaner etcetera, bör man endast köra fram med yttersta varsamhet, ty man kan sällan hjälpa sig med annan manöver än att stoppa vagnen.

Damer äro ofta lika svåra som barnen, ty vid enhornsignal tappa de ej sällan helt koncepterna. Att de, efter att ha passerat tre fjärdedelar av gatan, utan vidare vända för att nå den gångbana de nyss lämnat, är intet sällsynt. Ja, två, tre gånger kunna de springa fram och tillbaka framför bilen. Stanna och låt dem komma upppå gång- banan!

Handla i övrigt som vid möte med spårvagnar:

Kör gärna ur vägen en smula. Och om du signalerar, gör det icke några meter ifrån dem utan i god tid.

BengtOlof Bokström, Gävle MHF

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons