Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi behöver ingen ny järnvägsstation

Annons

Öppet brev till Gävles politiker.

Banverket har tillsammans med Gävle kommun hastigt tagit fram en teknisk idéskiss som är tänkt att förbruka 100–200 miljoner kronor på en ny järnvägs- station vid Gävle sjukhus. Till stationen kommer ett nytt växlingsspår och olika tillfartsvägar, parkeringar, gång- och cykelvägar samt bussförbindelser. Det är ett omfattande bygge.

Några behovsstudier har emellertid inte gjorts utan förslaget antar att studenter, de som arbetar i Teknikparken och gör sjukresor hellre stannar på Gävle Västra än vid Gävle C. Vi betvivlar detta. Det är till exempel uppenbart att studenter får lika långt från Gävle Västra som från Gävle C. De som arbetar i Teknikparken är främst tjänsteföretag som behöver bilens flexibilitet. De som gör sina sjukresor? Ja, de kan lika gärna få gratis buss från Gävles nya resecentrum. Pengarna bör räcka till tre till åtta miljoner bussresor.

Vi ser dessutom tre stora problem med själva idéskissen: Lilla Lexe-området riskerar att isoleras, värdet av kulturmiljön i Tolvfors att spolieras och möjligheten att skapa en långsiktigt hållbar lösning för norrgående tågtrafik att fördröjas och försvåras.

För det första kan man konstatera att Lilla Lexe-området redan nu omgärdas och genomkorsas av kraftiga vägnät. Att nu bygga ut detta med ytterligare ett vägnät och avgränsa området med allt tätare, snabbare och tyngre tågtrafik, skulle i praktiken riskera att successivt förvandla bostadsområdet till en isolerad ö.

För det andra måste det vara en viktig utgångspunkt i samhällsplaneringen att Tolvfors är ett kulturskyddat område med en rad byggnadsminnen. En järnvägsstation med tillhörande vägnät skulle med föreslagen utformning allvarligt störa denna kulturmiljö.

Slutligen framgår av kommunens väl förankrade översiktsplan att det finns en alternativ dragning av Ostkustbanan norrut. Där läggs tågtrafiken i en ny sträckning längs hamnleden utanför den täta bebyggelsen. En sådan sträckning skulle förbättra miljön och göra den norr- och södergående tågtrafiken mer attraktiv. Den kan dessutom förenas med Bergslagsbanan. En tillfällig förändring för att nu tillmötesgå Tåg i Bergslagens behov av några fler resenärer riskerar att fördröja och fördyra en ny dragning av Ostkustbanan.

Bergslagsbanan är redan i dag en av de mest hårt belastade järnvägarna när det gäller godstrafik. I det aktuella området har därför Gävle kommuns byggnads- och miljönämnd nyligen krävt att Banverket vidtar särskilda åtgärder för att reducera de miljöstörningar som redan befintlig trafik medför vid inbromsning av tung trafik. En intensifiering av trafiken enligt den nu presenterade, tekniska idéskissen skulle motverka detta miljöarbete.

Vi förstår att man snabbt vill sätta de miljoner man fått i arbete. Och det finns många välbehövliga förbättringar att göra av vägar och områden i kommunen.

Översiktsplanens förslag med en ny dragning av Ostkustbanan kan påskyndas. En förenad Ostkust- och Bergslagsbana bör vara huvudalternativet för en bättre tågtrafik om kommunen vill förverkliga en hållbar miljö inte bara i teorin utan även i praktiken.

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons