Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi förstår din oro inför framtiden

Svar till ”Patient”, 11 juni.
Vi har tagit del av din insändare och vet att många andra patienter delar ditt missnöje.

Annons

Många av de barn, ungdomar och familjer som kommer till vår mottagning känner oro inför att Bup-mottagningen i Sandviken centraliseras till Gävle. Förutom den direkta oron gällande resor uppstår ytterligare osäkerhet när vi som behandlare inte kan ge tydliga besked om vad den nya organisationen faktiskt kan erbjuda.

Personalen på Bup-mottagningen i Sandviken har vid flera tillfällen efterfrågat hur vi ska bemöta patienternas farhågor utan att ha fått svar från ledningen. Nu ger Roger O Nilsson, divisionschef, ett offentligt svar till dig, ”Patient”, i Arbetar- bladet 13 juni. Han menar att förändringen gagnar de patienter som berörs och att vi kommer att öka kvaliteten, samt hänvisar till den vård som finns på hälsocentralerna. Det han inte nämner är att förändringen innebär en ordentlig minskning av personal eftersom Bup ska spara cirka 14 procent detta år. Hur detta kommer att gagna patienterna är för oss personal oklart. Många av våra patienter kommer dessutom att få ägna tid till att resa till och från behandling och åtskilliga skoltimmar kommer att gå förlorade. Roger O Nilsson tror att detta kommer att beröra ”något fler” patienter än tidigare. Sanningen är den att under förra året togs över 300 familjer emot på mottagningen i Sandviken.

I din insändare, ”Patient”, beskriver du tydligt dina svårigheter och vi ser det som mycket bekymmersamt att vår ledning hänvisar till hälsocentralen när din problematik tydligt hör hemma inom specialistvården. Barn med psykisk ohälsa erbjuds inte behandling på hälsocentralerna i dag. Det pågår ett projekt för att primärvårdens ansvar även ska gälla den här patientgruppen, men det är ingenting sagt om tidpunkt för genomförande av eventuella beslut.

Vi vill härmed uttrycka förståelse för din oro och vi känner frustration över den attityd som Roger O Nilssons svar ger uttryck för. Vi sätter stort värde i att bemöta er patienter utifrån att ni har insikt om vad ni behöver. Detta är enligt vårt synsätt plattformen för hur vi kan skapa kvalitet som gagnar er patienter och det kommer vi behandlare att värna om även i den nya organisationen.

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare
Annons