Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Visa respekt för Tierps pensionärer

/

 Som innevånare i Norra Uppland, och dessutom pensionärer, nås vi av landstingets besked att både ögon- och öronmottagningarna vid Tierps Vårdcentral ska avvecklas.

Annons

Detta beroende på att Akademiska sjukhusets ekonomi är så ansträngd. Stängningen av mottagningarna i Tierp kommer att på ett positivt sätt att medverka till att skapa förutsättningar att få Akademiskas skrala ekonomiska situation att förbättras.

Åtgärder som vi ser som helt förbisebara och bara kan finnas i en politisk ambition. 22 augusti 2014, några veckor före valet i september, kan vi notera att Börje Wennberg framhåller att en stängning av mottagningarna i Tierp kommer att ”slå väldigt hårt mot de resurssvaga patienterna”. Något som uppfattas som en ambition att S kommer att försvara de resurssvaga patienternas behov av lokala vårdinsatser den kommande mandatperioden. Något som tydligen nu helt fallit undan i det politiska medvetandet när man fått väljarnas förtroende. Nu är det tydligen andra saker som är viktiga. Men vilka? Vakna upp ni landstingspolitiker!! De resurssvaga patienterna, ofta pensionärer, finns kvar i Tierps kommun. Och de kommer därtill att öka med nära 50 procent de kommande åren.

Vi från PRO:s föreningar i Tierps kommun kräver att man från politiskt håll omprövar sitt beslut, att försämra vårdförutsättningar för de resurssvaga i Norra Uppland. Vi kan inte acceptera att man på detta oförsvarliga sätt skapar sämre vårdförutsättningar för de äldre i Tierps kommun.

Vi vill också göra den politiska ledningen i vårt landsting uppmärksamma på vad Landstingets Pensionärsråd har för uppgifter. I regelverket finns bland annat följande inskrivet och antaget av landstinget.

Att rådet skall stärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre.

Landstingets företrädare ska informera rådet om planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärerna och därmed inhämta synpunkter från rådet i ett så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning.

De nu föreslagna förändringarna för oss pensionärer i Norduppland har såvitt jag kan förstå över huvud taget inte varit föremål för någon form av hantering i LPR. Något som vi PRO:are i Tierps kommun ser som ytterligt nonchalant från de politiska makthavarna i vårt landsting.

Vi PRO:are i Tierps kommun hemställer att de politiska makthavarna i vårt landsting, i avvaktan på att Landstingets Pensionärsråd får framföra sina ”råd” vid det sammanträde som äger rum 27 februari, återtar sitt beslut om avveckling av öron- och ögonmottagningarna vid Tierps Vårdcentral. Vi pensionärer kräver att ett visst mått av respekt måste visas oss, från de politiska makthavarna i vårt läns landsting.

PRO Samorganisation i Tierps kommun

Gert Berlin

ordförande

 

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons