Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Investera i människor – satsa på rehabilitering och habilitering

Annons

I 2 500 år gamla skrifter beskrivs vikten av rehabilitering. Många människors framtid är helt beroende av god sådan, men en hel del finns kvar att göra.

Habilitering och rehabilitering handlar om att hjälpa en människa skapa och återskapa förmågor efter att hon antingen fötts med funktionsnedsättning eller skadats i livet av sjukdom, olycka eller liknande. Liberalerna vill skapa ett ledande centrum för detta i Uppsala. Under vår tid i majoritet gav vi Akademiska sjukhuset i uppdrag att se över möjligheten att samla rehabiliteringen och två år senare återrapporteras resultatet till Sjukhusstyrelsen. "Ett samlat rehabiliteringscentrum skapas", skriver sjukhuset. Det är glädjande besked.

 Vi är även stolta över att ha drivit igenom beslutet att "habiliteringens specialiserade husläkarmottagning bör utvecklas för att möjliggöra fler besök". Däremot avfärdades vårt förslag om vårdval i habilitering och specialistrehabilitering. För de rödgröna handlar vårdval inte om människor, utan om "fri etableringsrätt".

 Andra frågor går bättre. Efter en L-motion att de som betalar för färdtjänst ska kunna resa gratis med buss och pendel lovade en enig Kollektivtrafiknämnd se över om detta är möjligt. Vi håller tummarna. 

 Patienter har allt att vinna på kunskap och nya behandlingar. Vi föreslog därför en professur i rehabiliteringsmedicin. "Det är i dagsläget inte aktuellt" blev det politiska svaret från S och MP, men Akademiska sjukhuset var positivt. "Inom den samlade rehabiliteringen planeras en professur inom området rehabiliteringsmedicin" skriver sjukhuset till Sjukhusstyrelsen. Det är goda nyheter.

 Runt patienten finns anhöriga och samhälle. Anhöriga och patienter tvingas ibland bli professionella samordnare, och därför måste var och en som behöver det få en vårdsamordnare. I en motion föreslår vi även ökat kunskapsutbyte mellan sjukvården och föräldrar till sjuka barn och tydliga rutiner som fångar upp när föräldrar har svårt att orka. Dessutom vill vi öka samarbetet med elevhälsa, förskola och skola för att ge kunskap och förenkla vardagen för sjuka barn och deras föräldrar. Vi hoppas att svaret blir JA. 

 "I de hus där jag går in skall jag vara till gagn för de lidande" står det i den Hippokratiska eden. Det gäller oss förtroendevalda likväl som de läkare den skrevs för. Rehabilitering och habilitering är investeringar i människor. En strävan som pågått i 2500 år ska inte ges upp nu. 

 Lina Nordquist (L)

oppositionslandstingsråd

Johan Enfeldt (L)

ledamot i Vårdstyrelsen

Alfred Mujambere (L)

ledamot i landstingets beredning för demokrati, jämställdhet och integration

 

 

 

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel