Annons
Vidare till arbetarbladet.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Investeringssparkonton – bra för Gävleborg

Det är viktigt att underlätta hushållens och privatpersoners möjligheter att spara och få god avkastning på sina sparmedel. Sparande i aktier och fonder kan idag upplevas som alltför besvärligt och svårt att överblicka. Varje byte eller försäljning av fond eller aktie måste redovisas i deklarationen, vilket ofta innebär krångliga beräkningar och administration.

Dessutom måste eventuell skatt på kapital beräknas och betalas för varje försäljning och byte. För att förenkla för småspararna föreslår regeringen nu att en helt ny sparform – investeringssparkontot. Denna sparform kommer att underlätta markant för alla småsparare i Gävlebrogs län.

De flesta av oss ser ett behov av att spara för att exempelvis bygga upp en buffert för oförutsedda händelser eller för att spara ihop till en grundplåt till ett framtida bostad. Men dagens krångliga regler riskerar att stänga ute många som söker attraktiva sparformer.

Regeringen tycker att det bör vara så enkelt som möjligt att spara i aktier och fonder. Möjligheterna för var och en att själva bestämma över sina pengar och ta ansvar över sin egen ekonomi behöver stärkas.

Genom investeringssparkontot slipper spararen att beräkna och redovisa varje byte av fond eller försäljning av aktier till skattemyndigheten. Det gör att det blir enklare att köpa, sälja och byta fonder och aktier.

Det kommer dessutom bli lättare att byta sparform. Förslaget om investeringssparkontot är nu ute på remiss för att inhämta synpunkter så att förslaget kan bli ännu bättre. Enligt förslaget ska det kunna införas från och med den 1 januari 2012.

På ett investeringssparkonto ska den enskilde spararen kunna samla alla eller delar av sina tillgångar i aktier och fonder. Värdet på kontots tillgångar kommer att beskattas utifrån en förväntad långsiktig total avkastning som baseras på statslåneräntan.

För spararen innebär förslaget mindre deklarationskrångel och mindre administration. Förhoppningsvis kan detta leda till att nya grupper som tidigare inte sparat kan lockas till att spara i fonder och aktier.

När det dessutom blir det lättare för spararen att byta fonder och att flytta sitt innehav mellan olika aktörer på fondmarknaden bör det leda till att konkurrensen mellan dessa aktörer ökar. På så sätt kommer vi att få en bättre fungerande marknad där de avgifter som banker och fondbolag tar ut pressas ytterligare till fördel för den enskilde spararen.

De nuvarande kapitalförsäkringarna beskattas på liknande sätt som det nya investeringskontot. Regelverket för kapitalförsäkringar har dock hittills innehållit brister som har gynnat de sparare som haft stor kunskap om skattesystemet.

Till exempel har man genom att sälja sin kapitalförsäkring innan årsskiftet för att sedan återköpa den i början på nästa år helt kunnat undvika att betala skatt. Detta kryphål kommer att täppas till i och med den översyn av reglerna för kapitalförsäkringar som görs i samband med förslaget om investeringssparkonto.

Dessutom föreslås att skatten för kapitalförsäkringar höjs något. Denna justering görs för att nivån på beskattningen ska bli rimligare och ligga på samma nivå som för det föreslagna investeringssparkontot.

Genom införandet av investeringssparkontot hoppas regeringen att fler personer lockas till att spara och att fler småsparare ska få möjlighet att spara i aktier och fonder.

Peter Norman
Finansmarknadsminister

Lars Beckman
Riksdagsledamot (M)