Annons
Vidare till arbetarbladet.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Jägarintresset styr Länsstyrelsen rovdjursbeslut

Media har rapporterat att Länsstyrelsens Viltförvaltningsdelegation har beslutat föreslå Naturvårdsverket att minska antalet lodjur i Gävleborgs län. Vad media inte rapporterat är, att det var en oenig delegation som beslutade i enlighet med länsstyrelsens tjänstemannaförslag, att minska antalet lodjur från nuvarande minst 13 årliga föryngringar ned till minst 10 föryngringar. Samtidigt togs beslut att antalet vargföryngringar ska ligga kvar på minst två föryngringar, vilket är endast 7 procent av det nationella målet. Antalet föryngringar av björn skall vara som tidigare minst 25.

Naturvårdsintressets två delegater, natur- och ekoturismföretagens delegat samt undertecknad politisk delegat reserverade sig mot majoritetsbeslutet. 

Länsstyrelsens förslag till beslut föregicks av att myndigheten utsåg en arbetsgrupp bestående av företrädare för jakt och viltvårdsintresset, ägare och brukare av jordbruksmark, skogsnäringen, lokalt näringsliv och turism, fäbodbruket, samt naturvårdsintresset. Arbetsgruppens ingående intresseföreträdare fick därefter, var för sig, föreslå länets miniminivåer för stora rovdjur för att ge Länsstyrelsen ett underlag till ett tjänstemannaförslag, som presenterades vid delegationens möte under september.

Arbetsgruppens delegater för ägare och brukare av jordbruksmark, skogsnäringen samt lokalt näringsliv och turism hade med  jakt och viltvårdsintresset helt identiska förslag för de tre för länet aktuella rovdjursarterna. Miniminivån för lodjur föreslogs drastiskt sänkas till 8 föryngringar, varg skulle vara oförändrat minst 2 föryngringar och björn minst 25 föryngringar.

Naturvårdsintressets förslag var en ökning av antalet lodjursföryngringar till minst 16, vargföryngringar minst 4 och björnföryngringar minst 30.

Fäbodbrukets delegat föreslog en ökning av antalet lodjursföryngringar till minst 15 föryngringar, en ökning av antalet vargföryngringar till minst 3 och minst 25 björnföryngringar.

Utifrån dessa sex delegaters förslag, i praktiken tre olika förslag där två var för en ökning av både lo- och vargstammen, framlade Länsstyrelsen tjänstemän sitt förslag till beslut och som antogs av den oeniga delegationen.

Vid voteringen ställdes tjänstemannaförslaget mot naturvårdsintressets förslag i arbetsgruppen. Dessutom undertecknads kompromissförslag om minst 3 vargföryngringar, oförändrat minst 13 lodjursföryngringar och minst 25 björnföryngringar.

En naturlig fråga är, hur fyra företrädare för så helt olika intressen i arbetsgruppen kan enas så totalt om hur många föryngringar av lodjur, varg och björn vi minst ska ha i länet?

Ledtrådar till svaret på den frågan kan sökas i den skrivelse som de två företrädarna för naturvårdsintresset under sommaren tillställt Länsstyrelsen och där man beskriver ett orimligt jägarinflytande i länets Viltförvaltningsdelegation.

Där skriver man bland annat:

• Ungefär 2,7 procent av Sveriges befolkning anges vara jägare.

Det motsvarar inom en konstellation av 16 personer mindre än en halv person. Utifrån det är jägarintresset redan kraftigt överrepresenterade med en representant. I Vfd i Gävleborg är dock representationen dramatiskt mycket högre än så

• Det grundläggande skälet till den rovdjursfientliga och jägarpremierande agerande inom Vfd är att de flesta delegater själva är jägare eller har nära allians med jägare och eller jägarintresset.

• De politiska företrädarna i Vfd med något undantag är så gott som alltid för en utarmning av rovdjursstammen i Gävleborg tillika för att främja jägarintresset.

Hur många föryngringar av respektive rovdjursart Gävleborgs län minst skall hysa, som ett skäligt regionalt ansvarstagande för det nationella målen, fastställs dock slutligen av Naturvårdsverket under 2019.

Uffe Stridsberg, Vänsterpartiet

Politisk delegat i Viltförvaltningsdelegationen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel