Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Jakt, rovdjur och demokrati

Annons

Jägareförbundet är en av Sveriges största och äldsta medlemsorganisationer. Under de 181 åren vi verkat i Sverige har samtliga viltstammar stärkts. Ökningen inkluderar också de stora rovdjuren. Sverige skryter gärna internationellt om att vi är världens rovdjurstätaste land. Men glömmer lätt bort att det bara är ca 20 % av Sveriges totala yta som bär 80 % av alla Sveriges stora rovdjur.

Är detta en långsiktig och hållbar situation?

Demokrati.
På Sveriges riksdags hemsida finns följande att läsa.
”Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter. I en demokrati får alla vara med och bestämma.”

Till vår stora glädje, gav tron på demokrati och vår kompromissvilja resultat, då en ny rovdjurspolitik antogs av Sveriges riksdag med 80 % majoritet. Det innebar för vargens del ett införande av licensjakt och ett tak på 210 individer, samtidigt som ett arbete med genetisk förstärkning startade . Även om vi kämpar för andra måltal ligger den politiken i linje med vår syn på viltet, nämligen ” Friska viltstammar som förvaltas via jakt”.

Vintern 2010/2011 började det stora sveket då Naturvårdsverket lade en tilldelning för licensjakten på varg som innebar att vargstammen ökade långt över det tak som Riksdagen beslutat.

I augusti meddelade Regeringen att det gällande riksdagsbeslutet ändrats!? Taket på 210 vargar togs bort och en utökad skyddsjakt skulle ersätta licensjakten. Naturvårdsverket fick uppdraget att komma med förslag på en utökad skyddsjakt. Nyligen lämnade man sitt förslag till Regeringen.
I förslaget anges att det inte finns något utrymme för någon utökad skyddsjakt?

Detta upplever vi som svek nummer två. Jägareförbundet och våra hårt prövade medlemmar visade fram till dess en stor kompromissvilja med rovdjuren .
Men vad hjälper det?

Som medlemsorganisation kan vi inte längre bara stå och se på hur demokratiskt fattade beslut helt enkelt rivs upp eller manipuleras bort.
I dag är det enskilda tjänstemän på Naturvårdsverket som helt enkelt styr över rovdjurspolitiken och indirekt över Sveriges Riksdag och Regering.
Är detta demokrati?

Länsstyrelsen.
Situationen blir inte bättre av att vissa tjänstemän på Länsstyrelsenivå också uppför sig partiskt. Det senaste exemplet är när tjänstemän ifrågasätter forskarnas siffror vad beträffande minskad illegal jakt. Dessa tjänstemän slösar i vår mening bort resurser på egna utredningar och ”rapporter” som helt saknar grund och vetenskapliga belägg.
Denna så kallade ”rapport” släpps sedan till de stora medierna. Vi kan inte se annat syfte med detta än att smutskasta våra medlemmar. Det är dessa tjänstemän som ska skapa förtroende hos oss i glesbygd. Det är dessa personer vi drabbade ska möta över t.ex. en vargdödad hund eller ett får.
Kort och gott, vi har tröttnat. Vårt förtroende för vissa av Länsstyrelsens tjänstemän finns inte längre.
Politiker! Det är dags att återinföra demokrati i Sverige och avskaffa tjänstemannastyret.
Styrelsen i Jägareförbundet Gävleborg

Karl-Evert Hellsen
Tor Lindqvist
Berit Bodin
Ola Åström
Per Mellström
Sten-Erik Lindberg
Ulf Krantz
Kjell Johansson
Johan Bolin