Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Jobbskatteavdraget feltänkt

Anne-Marie Lindgren, utredningschef Arbetarrörelsens Tankesmedja, lägger i dag fram en skatterapport där hon bland annat skriver att målet måste vara att skatten ska tas ut efter bärkraft.

Annons

Jobbskatteavdraget är feltänkt. Kapitalbeskattningen bör göras om så att värdestegringar kan beskattas löpande. Bolagsskattens nivå måste avvägas mot nivån i jämförbara länder, men utöver denna generella skatt bör man kunna ta ut en vinstdelningsavgift på extra höga vinster, som sedan används för de samhällsinvesteringar, som klimat- och energiomställningen kräver.

Det är några av förslagen i den skatterapport som jag lägger fram för Arbetarrörelsens Tankesmedja. Den lyfter också fram några mycket grundläggande fakta:

*Skatter tas ut för att betala nyttigheter som medborgarna (och företagen) efterfrågar. Tycker vi att sådant som skolor, sjukvård, vägar, poliser, pensioner och a-kassa i huvudsak ska betalas gemensamt över skatten, då får vi inse att det kräver ett ganska högt skatteuttag. Vill vi inte ha så höga skatter, okej, då måste vi betala de här nyttigheterna på något annat sätt. Och det blir varken bättre eller billigare – ofta faktiskt tvärtom.

* Regeringen låtsas som att det går att sänka skatterna kraftigt och ändå behålla samma nivå på den sociala välfärden. Det går inte. Den skattenivå vi nu är nere på – cirka 46 procent av BNP – räcker inte för dagens välfärdsåtaganden, och ännu mindre för att klara framtidens utmaningar.

* Dagens debatt handlar mycket om påstått ”skadliga” effekter av skatterna. Men skatternas effekter beror inte bara på hur skattesystemet ser ut utan också på hur pengarna används. Skattesänkningar som gör att viktiga samhällsfunktioner försämras får inte ekonomin att fungera bättre, utan tvärtom sämre.

* Även den som förordar ett relativt högt skatteuttag måste vara realist nog att inse att det finns restriktioner. Höga marginaleffekter i inkomstbeskattningen är inte bra. Bolags- och kapitalbeskattning som gör att företag och investeringskapital flyttar utomlands är heller inte bra.

Vi behöver en helt annan skattedebatt än dagens, som domineras av skattesänkarkrav utan minsta koppling till effekterna för det som skatterna betalar.

Samtidigt måste vi utforma skattesystemet klokt – och våga rätta till de brister den borgerliga regeringen orsakat.

Men jobbskatteavdraget då?

Idén är att beskatta löner lägre än pensioner, sjukersättning och a-kassa för att fler ska söka sig ut i förvärvsarbete. Men det ekonomiska trycket att återgå i arbete ska finnas i a-kassa och sjukförsäkring genom litet lägre ersättning än lönen. Att därutöver ta ut högre skatt är fel.

 

Rapporten ”Framtidens skatter för framtidens välfärd” kan hämtas på www.arbetarrorelsens- tankesmedja.se

Mer läsning

Annons