Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Jonas Sjöstedt har totalt fel

Annons

Sjöstedt gör som många andra enkelt för sig när de försöker avfärda sina kritiker genom att förklara att dessa är Sverigedemokrater. Ett tecken på att de saknar argument. För att ta alla ur den villfarelsen, som Sjöstedt vill pådyvla mig för att han skall komma lätt undan, kan jag här förklara att jag aldrig varit och är inte sympatisör till Sverigedemokraterna. Mina förebilder är Per Albin, Tage Erlander och Palme. Det utesluter däremot inte att jag kan erkänna att SD har rätt i vissa frågor.

Det simpla med Sjöstedt och V är att de på sitt program och i medierna hävdar att de har som krav - utträde ur EU. Trots detta röstade Vänsterpartiet den 2 juni för en starkare knytning av Sverige till EU. De har förklarat att de kommer att göra detsamma i dag den 24 nov.

Sjöstedt har fel i nästan allt han skriver. Förändringen innebär bl a att det blir svårare att lämna EU. Det är också en stark symbolhandling att grundlagsfästa medlemsskapet. Vi förstärker också skyldigheten att gå över till EURON, eftersom Lissabonfördraget anger att enda valutan i Unionen skall vara EURO. Eftersom medlemsskapet nu skrivs in i grundlagen (Regeringsformen) krävs det två på varandra följande riksdagar med val emellan för att kunna ändra Regeringsformen så det blir möjligt att utträda. Med den skakigheten EU nu uppvisar borde varje klok medborgare hålla öppet för möjlighet att utträda. Sjöstedt påstår sig vara demokrat. Jag vill hävda att det är varken han eller de som röstar för grundlagsförändringen. Riksdagen har inte någon gång informerat medborgarna om den kommande grundlagsförändringen. Detta skall ske både enligt förarbetena till grundlagen och enligt skrivningen i grundlagen men också enligt direktiven till grundlagsutredningen. Bara detta borde ju få en sann demokrat att reagera eftersom grundlagen är den viktigaste lag vi har. I grundlagens portalparagraf står det, "All offentlig makt utgår från folket", men om detta bryr sig varken Sjöstedt eller hans parti och övriga, exkl Sverigedemokraterna.

Han bör också läsa vad hans "egen" EU-parlamentariker Eva - Britt Svensson skriver i Svenska Dagbladet i dag på opinion.

Hon skriver bl a. "Men de EU-positiva partieliterna agerar som om EU-medlemsskapet är en marginell förändring. SNS Demokratiråd beskriver förhållandet som "dagens konstitutionella mörkläggning".

Ja till det liggande grundlagsförslaget innebär att Sverige inte längre är en demokrati och en oberoende och fri stat. Det styrks av förhållandet att 80 procent av lagarna stiftas i Bryssel. Var tog folkets makt - som finns inskriven i grundlagen - vägen?

Olle Ljungbeck, Gävle

PS. Det Sjöstedt anger som en positiv förändring som stärker demokratin är en petitess. Han avser passusen om att en regerings majoritet måste prövas i riksdagen efter varje val. Det innebär att regeringschefen (statsministern) måste formellt avgå efter ett val antingen han har ett parti eller en partikonstellation bakom sig som har majoritet i den nya riksdagen. Men i praktiken blir det ändå så att denne på nytt blir statsminister. Endast i de fall då ett parti eller partikonstellation inte har egen majoritet i den nya riksdagen har den nya skrivningen någon betydelse. Då får Talmannen uppgiften att genom kontakter med samtliga partier försöka få ihop en handlingsduglig regering. DS


Mer läsning

Annons