Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kärnkraft som fredsprojekt!

Annons

Av Sveriges elenergi kommer ca 50 % från kärnkraft, övrig elenergi kommer huvudsakligen från vattenkraftverk. Alliansregeringen har beslutat att Sverige rustar de befintliga kärnkraftverken vilket oppositionen motsätter sig. Avvecklar vi kommer en betydande del att köpas från grannländer som producerar el med kärnkraft, kol och olja. Alternativa energikällor från vind, sol och hav är värdefulla tillskott men det dröjer länge innan dessa om någonsin kan ersätta kärnkraften.
Får vi brist på energi är risken mycket stor att en del av vår basindustri flyttar utomlands eller investerar i kärnkraft där. Under den gånga vintern stoppades produktionen på pappersbruk och stålverk på grund av höga elpriser. Vilka energikrävande industrier kommer att flytta utomlands om vi avstår från att producera vår egen energi. Det är infrastruktur och jobb som är i fara om de rödgröna kommer tillbaka och avvecklar kärnkraften!
Kärnkraftverk är klimatneutrala men kräver noggrann tillsyn. Kärnbränslet utnyttjas bara till några få procent men genom upparbetning och nya typer av reaktorer kan man sedan använda det upparbetade bränslet igen! Och igen! Elenergi från kolkraftverk på kontinenten ökar utsläppen som ofta drabbar södra och mellersta Sverige. Även vattenkraft har visat sig kunna ge upphov till stora utsläpp av växthusgaser när växtlighet ställs under vatten.
Vi kan också se kärnkraften som ett fredsprojekt! Avtalet mellan Ryssland och USA och som löper till och med 2013 innebär att ryssarna monterar ner vapenmaterial och blandar ut det med naturligt uran i programmet ”Megatons to Megawatts”. Sedan skickas det för användning som bränsle i amerikanska kärnreaktorer.


Anders Berggren

Mer läsning

Annons