Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kd vill att fler läkare utom EU ska komma i arbete

Annons

Inom vårt landsting är vi i behov av fler läkare och kostsamma rekryteringskampanjer görs för att värva läkare från EU-länder. Samtidigt söker sig, på grund av krig eller förföljelse i hemlandet, medicinskt utbildade människor hit från länder utanför EU. För dessa är vägen lång och snårig innan de kan erhålla legitimation. Socialstyrelsen sätter krav och ger råd om hur processen bör vara medan andra instanser förväntas uppfylla de olika stegen. Man betonar bl.a. att det på ett tidigt stadium är ”värdefullt med auskultation i den svenska hälso- och sjukvården”.

För specialister krävs för att få legitimation en provtjänstgöring på 6 månader inom verksamhetsområdet. Enligt anvisningarna från socialstyrelsen faller det på den sökande att själv försöka få till stånd en överenskommelse om provtjänstgöring med verksamhetschefen i fråga.

Enligt riksrevisionsverket tar det i medeltal nästan tre år för en specialist från icke EU-land att få till stånd en provtjänstgöring. Det är ett enormt slöseri med tid och resurser. Man beräknar att samhället förlorar 720 000 kronor på varje försenat år för en akademiker. I en analys konstateras att ”det finns svårigheter för de sökande att finna praktik- eller provtjänstgöringsplatser, eftersom dessa inte annonseras ut”.

Kristdemokraterna i Gävleborg har i en motion lyft upp frågan att i vårt landsting inrätta block för denna grupp av läkare för att underlätta deras inträde i svensk sjukvård. Att vårt landsting har stora ambitioner med utbildning visar sig genom att vi årligen tar emot c:a 600 kandidater från universitetens grundutbildningar för veckopraktik, vi har 45 läkare för vidareutbildning i s.k. AT-block samt 225 läkare som vidareutbildar sig till specialister.

Under 2010 fick endast fem läkare utanför EU provtjänstgöring för att få specialistkompetens. Det är en försvinnande liten del bland alla utbildningspaket som Landstiget Gävleborg erbjuder läkare. Det vore i linje med landstingets ”Likabehandlingspolicy” att underlätta för denna grupp att lättare få sin provtjänstgöring. I policyn framkommer det att den omfattar såväl studenter som medarbetare, att alla skall ha samma rättigheter och möjligheter och att andelen underrepresenterade grupper skall stärkas.

Kristdemokraternas motion behandlas på fullmäktigemötet den 26 oktober. Vi hoppas att alla ledamöter kommer att inse att våra förslag ligger i linje med landstinget likabehandlingspolicy och att den ger förutsättning för en förbättrad ekonomi inom vårt län samt underlättar framtida läkarförsörjning.

Anders Bergsten
Bertil Eriksson
Ingemar Kalén
Margareta Sidenvall
Kent Sjöberg

Mer läsning

Annons