Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kräv vinterdäck även på lastbilar

Annons

Det har under innevarande vinter rapporterats flera fall då tunga fordon skapat kaos i trafiken ute på våra vägar. Senaste tiden har E4:an varit avstängd vid ett flertal tillfällen. På grund av problematiskt vinterväglag har lastbilar, bussar och andra tunga fordon inte klarat av att ta sig fram, orsakat totalstopp och därmed bidragit till att man tvingats spärra av vägar. Ibland har avstängningarna pågått flera timmar. Enligt Trafikverkets beräkningar kostar stoppen i trafiken som den tunga trafiken orsakar upp till 220 miljoner kronor om året.
Många av stoppen beror på att tunga fordon kör med sommardäck som inte klarar av vinterväglaget. Det är lag på att personbilar ska köra med vinterdäck under vinterhalvåret, men det gäller inte för tunga fordon. Enda kravet är att mönsterdjupet ska vara minst fem millimeter.
En undersökning som Däckbranschens informationsråd genomförde i mars 2011 tillsammans med Polisen visade att 80 procent av de svenska fordonen har däck motsvarande vinterdäck, men bland de utländska fordonen var siffran bara 57 procent.
Transportstyrelsen vill nu att kraven skärps och att man inför krav på vinterdäck även på tunga fordon. Det är något vi välkomnar. Sverige har en god tradition av att hålla en mycket hög ambitionsnivå när det gäller trafiksäkerhet. Den goda traditionen ska Sverige också hålla fast vid.
Vi har besökt många företag som berättat om vilka problemområden branschen upplever när det gäller vinterväglag och tunga fordon. Under besöken framkom att ett vinterdäckskrav för tunga fordon vore önskvärt. Dels för att minska risken för att tunga fordon ska köra fast, men också för att öka trafiksäkerheten. En rapport från Trafikverket visar att ett vinterdäckskrav för tunga fordon skulle minska olycksrisken med 35 procent. Man ska heller inte glömma näringslivsperspektivet i frågan. Stopp och störningar på vägarna som minskar framkomligheten för lastbilar leder till försenade leveranser till företag och kunder. Dessutom leder stoppen till förlängda restider och förseningar även för privatpersoner.
Vi har tidigare poängterat vikten av säkerheten på våra vägar. För en god framkomlighet på vägarna är självklart också en god vinterväghållning viktig. Ofta pratar vi om vikten av att ha krockkuddar och annan säkerhetsutrustning, men att köra med rätt däck är också viktigt för att leva upp till Sveriges höga ambition för trafiksäkerhet.

Lars Beckman (M)
Riksdagsledamot för Gävleborgs län
Ulf Berg (M)
Riksdagsledamot för Dalarnas län

Mer läsning

Annons