Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bäddat för ett år av bråk

/
  • 2016 blir ett ödesår för Strömvallen. Kan byggnadsminne och bostäder verkligen förenas?

Annons

Om ni tyckte det var mycket tjafs om ny fotbollsarena i Gävle.

Så är det ingenting jämfört med det Strömvallen-bråk som väntar.

Det är åtminstone vad jag tror, inför det nya året.

Redan nu är planerna plötsligt ändrade. Den tävling som skulle utlysts och pågå under våren har skjutits upp.

Genom tävlingen vill Gävle kommun ha in skisser på hur kommunens mark på Strömvallen kan användas. Men idéer om isbanor, simstadion och växthus göre sig inte besvär. Inte spontanidrottsplats heller.

Det är enbart förslag på bostäder som gäller. Enligt den uttalande viljan från den, visserligen förra, politiska ledningen.

En så kallad markanvisningstävling har till syfte att få fram så bra förslag som möjligt på hur ett område kan exploateras. Tävlande byggfirmor/arkitektfirmor får riktlinjer att hålla sig till.

I fallet Strömvallen verkar dessa riktlinjer vara allt annat än klara. Förutom kravet på bostäder.

Dessutom finns Länsstyrelsen att ta hänsyn till. En myndighet som sitter med en byggnadsminnesförklaring redo i bakfickan. Att riva läktaren går inte för sig, så mycket har politikerna förstått, men hur mycket får man tafsa på miljön?

Dessutom har det politiska styret bytts. Bestämmer gör en allians som har sagt sig vilja ta helt nya grepp för hela centrum.

Dessutom har kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott i årets sista timmar kommit på att den så kallade detaljplanen måste göras om. Först. Innan tävlingen kan köras i gång.

Enligt talesättet att det är bättre att stämma i bäcken än i ån, om jag ska gissa. Man vill inte riskera att gå på pumpen i ett senare, mer kostsamt, skede. Skrivningen att Strömvallen-området ska användas för idrottsändamål ska bort här och nu, en gång för alla.

Kring förslaget för ändrad detaljplan hålls sedan samråd. Här får allmänheten och berörda tycka till. Det lär de göra. Borde göra. Fast formuleringar om markanvändningsändamål hörs möjligen tråkigt. Därefter läggs ett reviderat detaljplaneprogram fram för beslut. Först i slutet av våren beräknas kommunfullmäktige kunna klubba.

Om den nu vill. Åsikterna om Strömvallens framtid har hittills splittrat partier.

Tävlingsstart i början av sommarens viloperiod är inte idealiskt, och kanske inte heller särskilt realistiskt.

Och just ja, även en ny utredning måste hinnas med.

En konsult ska få uppdraget att ta fram Strömvallens ”värdebärare”. Det vill säga vad som egentligen är viktigt med platsen/byggnaden och hur man tar hänsyn till det. Med avseende på byggnadsminnet, men även å-rummet och ”kulturstråket” (Högskolan -Silvanum-Konserthuset) om jag förstått rätt.

Det senare hör hur som helst också till saken. Riktlinjerna för tävlingen måste vara ”fruktansvärt tydliga”, enligt Viveka Sohlén, översiktsplanerare på kommunledningskontoret.

Jag försöker skaka av mig misstankarna om en egentligen färdigritad Strömvallen-vision, av en process där kommunen släpper in lite luft för att gardera för senkomna skandaler och GPS-navigerar runt bevarandefrågorna.

Och vad gör Länsstyrelsen under tiden? Den som faktiskt sitter med trumf på hand. Att byggnadsminnesförklara hela klabbet över huvudet på Gävle kommun är en möjlighet. Men så beter man sig inte gärna. Man försöker i första hand komma överens.

Länsstyrelsen utredde frågan direkt när den kom på bordet för flera år sedan. Strömvallens läktare befanns i högsta grad värd att bevara.

Men än står Strömvallen kvar orörd. Och så länge inget konkret hot finns, då finns heller inget akut behov av att agera.

Det finns det först nu, snart, när förslaget till ändringar i detaljplanen läggs fram och där skrivningen om idrottsändamål tas bort.

Länsstyrelsens ord, när de äntligen kommer, kommer att väga tungt.

”Idrottsändamål är en väldigt bra användning för ett hus som är en läktare”, säger Hans-Erik Hansson, handläggare på Länsstyrelsen Gävleborgs avdelning för byggnadsvård.

Jag tycker att det låter som det skär sig redan där.

Gävle kommun och byggnadsvården verkar ha helt olika inställning till den möjliga graden av exploatering. Det är åtminstone vad jag hör.

Byggnadsvården talar om respektavstånd på både höjden och bredden. Inte bygga för nära läktaren, inte bygga för högt i relation till omgivningen.

Byggnadsvården talar om vikten av att bevara platsens idrottshistoria.

Det drar ihop sig. Det är som bäddat för ett år av bråk.

Mer läsning

Annons