Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Biblioteksdebatten: Finsk småstad ingen bra förebild för Gävle

/
  • Stadsbibliotek efter fotbollsarena? Gävle Biblioteks Vänner gillar inte idén. Biblioteket är en institution som kräver en central plats, påpekar man i ett debattinlägg i dag.

Hett önskat är ett nytt Stadsbibliotek i Gävle. Men var ska det ligga? Ett kontroversiellt förslag är Strömvallen. Idén fick nyligen entusiastiskt stöd av Gävledebattören Tomas Attorps (GD 4/2). Han uppmanade också Gävle att hämta inspiration från den finska småstaden Kuhmo.
Men Gävle Biblioteks Vänner håller inte alls med. "Vi tror inte att antalet P-platser är en särskilt viktig faktor", skriver föreningen i dag.

Annons

Kärnan i det debattinlägg av Gävle Biblioteks Vänner (GBV) som publicerades i båda Gävle-tidningarna i slutet av januari utgjordes av tankar på sådana funktioner i ett nytt bibliotek/kulturhus som utgör ”förutsättning för ett meningsfullt och fullvärdigt liv” – för att citera ur Attorps artikel .

GBV identifierade några sådana funktioner: möten över kultur- och andra gränser, plats för välbehövligt kunskapslyft, utrymme för egna tankar – ytterst som förutsättning för en demokratisk samhällsutveckling och en garanti för yttrande- och tryckfrihet samt tillgång till offentliga handlingar. Vi ville se ett nytt bibliotek/kulturhus som ”vår nya samhällsarena”, samfinansierad av (flera av) kommunens nämnder.

För oss stod det tidigt klart att vår ideella förening föga hade att göra med samhällsplaneringsfrågor varför vi inte diskuterat geografisk placering av ett nytt bibliotek/kulturhus. Vi förespråkar i vår artikel en central placering av ett nytt bibliotek/kulturhus – gärna där det ligger i dag - därför att det medger kategorier som barn, äldre, billösa stor tillgänglighet till de verksamheter som bedrivs där.

Ett centralt beläget nytt bibliotek/kulturhus medger spontanbesök i en utsträckning som på intet vis – menar vi – kan jämföras med besök i Konserthuset eller på våra idrottsarenor. Där är ju besöken inriktade på de punktevenemang som äger rum där och som folk planerat i förväg att besöka. Vi tror följaktligen inte att antalet P-platser är en särskilt viktig faktor vid lokalisering av ett nytt bibliotek/kulturhus i Gävle.

Som Tomas Attorps själv framhåller, vore det inte särskilt lyckat att placera Gävles två största bibliotek – Högskolans bibliotek och Stadsbiblioteket – på några hundra meters avstånd från varandra. Därför håller vi fast vid vårt ursprungliga förslag att planera för ett nytt bibliotek/kulturhus i centralt läge. Bäst vore – tycker vi – om kommunen tog ett stortag, beslöt omvandla Böndernas Hus och bebygga hela tomten med en noga genomtänkt byggnad för de ändamål vi skisserade i vårt förra inlägg.

Med Tomas Attorps instämmer vi: ”Alliansen skulle kunna gå till historien som den /partikonstellation/ som såg till att Gävle äntligen fick ett nytt efterlängtat bibliotek, värdigt stadens storlek och kulturambitioner.” Vi tror dock inte att småstaden Kuhmo erbjuder det bästa åskådningsalternativet till lokalisering av nytt bibliotek/kulturhus i Gävle – i Helsingfors går man till exempel motsatt väg och flyttar det ocentrala Stadsbiblioteket från Böle till centrum, nära stadscentrum, Kiasma och andra kulturinstitutioner.

Istället förordar vi ånyo central etablering av en institution som genom sitt mångfaldiga verksamhetsuppdrag erbjuder möjligheter att möta Den Andre utan fruktan och fördomar.

För styrelsen för Gävle Biblioteks Vänner

Elisabeth Björklund

Ordförande

*

LÄS MER: "Biblioteket – vår nya samhällsarena"

Attorps: "Bygg bibliotek på Strömvallen"

Mer läsning

Annons