Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

DEBATT: Dramasverige sörjer!

Nu kommer ytterligare reaktioner i debatten om den estetiska nedrustningen av Högskolan i Gävle. Det handlar om mer än bara en enstaka kurs i dramapedagogik! Det handlar om regionala och nationella intressen!, varnar hela ämnesgruppen.

Annons

Anita Grünbaum har i Arbetarbladet (16/1) i ett öppet brev till rektor och högskolestyrelse beskrivit högskolans handhavande av dramapedagogiken. Svante Brunåker Akademichef har besvarat inlägget. Undertecknande lärare ger härmed sin syn på dramapedagogikens framtid och de reaktioner som strömmat in till högskolan, som alla framhåller behovet av en specifik kurs, Dramapedgogik C, 61-90 hp.

Många reaktioner har inkommit från diverse olika instanser såsom fackförbund och intresseorganisationer till enskilda studenter och yrkesverksamma dramapedagoger, bland andra kan nämnas Teaterförbundets avdelning 103, Riksorganisationen för Auktoriserade Dramapedagoger (RAD).

En namninsamling med cirka 500 namn har överlämnats till ledningen. Reaktionerna har gällt nedläggning av kursen dramapedagogik C, 61-90 hp. Vad kan vara orsaken till denna proteststorm? Det handlar ju endast om en enstaka kurs i dramapedagogik kan tyckas och är ”en nödvändig förändring för att kunna klara ekonomin” enligt Svante Brunåker.

Vi lärare i drama på högskolan drar följande slutsats av styrkan i reaktionerna. Den visar att det handlar om mer än nedläggning av en enstaka kurs i dramapedagogik.

Kursen har en central betydelse för den dramapedagogiska yrkeskåren i Sverige. Högskolan i Gävle har som enda högskola i landet erbjudit en möjlighet till fil. kand. examen i dramapedagogik. Högskolan i Gävle ligger alltså långt framme.

Kursen ingår i ett större sammanhang med rötter i den gästrikländska myllan, nämligen Västerbergs folkhögskolas grundbildning till dramapedagog. Ett informellt samarbete mellan högskolan och Västerbergs folkhögskola har funnits sedan 80-talet. Att värna regionens intressen av utbildning vilket högskolans rektor ofta betonar, har på detta vis tillvaratagits. Efter avslutad grundutbildning på Västerbergs Folkhögskola har studenterna kunnat fortsätta studier på högskolan. Högskolan har tillsammans med Västerbergs folkhögskola utgjort ett centrum för dramapedagogik.

Men inte bara regionala utan också nationella intressen har tillvaratagits Den aktuella kursen har sökanden från hela Sverige. Högskolan i Gävle har med andra ord inte enbart värnat om utbildning av dramapedagoger utan legat i framkant vad gäller utbildning! Det stödet för dramapedagogiken i Sverige är vi på väg att förlora. Därför är reaktionerna många och starka. Därför sörjer Dramasverige.

I och med regeringskrisen och beslutet att följa alliansens budget, fick Högskolan i Gävle cirka 8 miljoner extra som rektor fördelat på de tre akademierna. Dramapedagogiken fick fortsätta ge en kurs. Aha! Nu får vi chans att hålla kvar denna för landet så viktiga C- kurs, blev lärarnas tanke. Mycket riktigt, vi fick besked att vi kan behålla en kurs. Men våra chefer bestämmer att det inte är C- kursen som ska fortsätta ges utan en grundkurs.

Självklart vill vi lärare på högskolan fortsätta ge dramapedagogikkurser på alla nivåer från A till C och möta flödet av dramastudenter från Västerbergs Folkhögskola såväl som yrkesverksamma dramapedagoger och lärarstudenter. Men vi har förståelse för att det under rådande ekonomiska förhållande inte är möjligt att ge alla tre kurserna, nedskärningarna har varit stora inom många ämnen. Men som ämnesgrupp hävdar vi med emfas, med bakgrund i vårt resonemang och i likhet med Anita Grünbaums tankar, att den kurs som bör behållas är C-kursen!

På uppdrag av ämnesgruppen bild- och dramapedagogik på Högskolan i Gävle

Birgitta Silfver, fil. dr, lektor i dramapedagogik

Eva Hallgren, doktorand och adjunkt i dramapedagogik

*

LÄS MER:

https://www.arbetarbladet.se/kultur/oppet-brev-till-rektor-och-styrelse-for-hogskolan-i-gavle

http://www.arbetarbladet.se/kultur/hogskoledebatten-en-nodvandig-forandring

Mer läsning

Annons