Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det sköna på hotellen

/

De svenska städernas hotell och restauranger smyckades en gång av kända konstnärer.

Grand och CH i Gävle är lysande exempel.

Lokalhistorikern och författaren Birgitta Lundblad har gått på detektivjakt – efter konstverk som försvunnit, brunnit inne, men också i lyckliga fall bevarats.

Annons

Erkända konstnärer har från slutet av 1800-talet även utnyttjats för dekorationer i privata restauranger. Ett par av de första exemplen är Oscar Björks tio kontroversiella dukar med nymfer och fauner i Operakällaren och Anna Bobergs landskapsbilder på imiterade gobelänger i Hotel Viktor Rydberg, båda i Stockholm.

Gävles två största hotell, Grand Hotel (nu Elite Grand Hotel) och Central Hotellet/Grand Central-Hotellet (nu Scandic CH), har under årens lopp på olika sätt stått i fokus. Förutom den framstående hotell- och restaurangverksamheten har också några av landets främsta konstnärer och formgivare medverkat till konstnärlig utsmyckning av lokalerna. Även skickliga lokala förmågor har engagerats. I ett par fall har konstnärerna tagit upp lokala motiv.

Det är framförallt under familjen Zedréns ägartid som konstverk har tillkommit i samband med olika ombyggnader och lokalförändringar. Beträffande konsten dessförinnan finns få uppgifter. Konstverken, av olika material och tekniker, har gått olika öden till mötes.

Grand Hotel var vid invigningen 1901 ett av landets största och mest eleganta hotell. Flera ägarbyten ägde rum fram till 1924 då direktör Oscar Zedrén tog över och en ny storhetstid började. Mycket förändrades och förnyades, bland annat byggdes terrassen in för matsal, samtidigt som en vägg till den så kallade ”gobelinsalen” togs upp för att ge plats för stora sällskap.

Einar Forseth fick uppdraget att måla en fondvägg och två dörröverstycken samt att dekorera väggfält. I januari–februari 1930 finns artiklar och intervjuer med konstnären där han på foton ses stående på en stege med penseln i hand.

Om dessa artiklar inte hittats och fondmålningen inte varit signerad är Einar Forseth inte det namn som man i första hand associerar till vid åsynen av målningen. Detta konstverk finns inte heller uppfört på konstnärens egen verkförteckning. Motivet utgörs av en havsvik omgärdad av skogslandskap där timmerlass körs fram, flottningsmän är i arbete och en timmerränna stupar utför strandsluttningen. Där syns också en fabrik samt lastfartyg.

Konstnärens dörröverstycken med jakt- respektive fiskemotiv har försvunnit i samband med någon renovering medan de stiliserade väggfigurerna och fondmålning ännu finns bevarade. Forseths väggmålning finns efter byggnadens nu genomförda renovering som fond till den nya cocktailbaren.

Vid inredningen av bodegan Gyllene skeppet 1938 ritade Gävlekonstnärinnan Mattis Hahr-Grundell och sonen, arkitekten Olof Grundell kända Gävlemotiv för ett dörrparti i glas. Detta flyttades 1946 till restaurang Skeppet. Dörrpartiets vidare öde är okänt.

Central-Hotellets första kända konstverk är Eric Grates bronsrelief Skogsgenius, som inköptes 1937 av Oscar Zedrén. Reliefen monterades i samband med reparationen efter hotellets första brand på entrévägg mot Nygatan. Uppgifter om tidigare placering saknas. Grates bronsrelief är nu nertagen och i förvar på hotellet. Eventuellt tillverkades reliefen som förlaga till dricksfontän. En sådan med samma motiv, Katarina-brunnen, finns i Stockholm vid Katarina realskola, nu Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm.

Manne Östlund, den mångsidiga, lokala konstnären fick uppdraget att utsmycka Bodegan, en så kallad ”bakficka”, som iordningställdes 1937. Östlunds glasmålningar invigdes 1942 och avlägsnades sannolikt före hotellbranden 2005. Känt är att en av glasmålningarna, Eskimådans, för några år sedan såldes från ett överskottslager utanför Gävle och i dag finns i privat ägo. Uppgift om övriga glasmålningar saknas.

I anslutning till renovering av Central-Hotellets matsal 1943 beställde fru Anna Zedrén tre paneler av blästrat och graverat glas, tillverkade vid Orrefors och formgivna av konstnären Edward Hald samt med Nils Landberg och Ossian Elgström som gravörer. Panelerna placerades som fond i anslutning till en musiktribun. Mönstren symboliserar musiken och dansen men några kända gävlemotiv ingår också. Detta konstverk av hög klass togs ned i samband med ombyggnad 1972 och såldes år 2005 för 21 000 kronor på Stockholms Auktionsverk. Nuvarande ägare har i sin villa fällt in panelerna i ett särskilt anpassat väggparti.

År 1946, i samband med ombyggnad av hotellentré samt skapande av vinterträdgården, tillkom tre verk av skulptören och keramikern Gunnar Nylund. Som blickfång i foajén uppsattes väggreliefen Djungeln vaknar, tillverkad vid Rörstrand. Reliefen, 2.5 x 3 meter, består av intressanta detaljer i 70 olika delar av mattglaserat, polykromt stengods, som sedan puzzlats samman. Konstverket skadades vid en brand juldagen 1968 och skänktes sedan till Högskolan i Gävle. Mottagaren ansåg att det inte fanns någon plats i dåvarande lokaler.

Fastighetsägaren Akademiska Hus har senare restaurerat konstverket och placerat det utanför biblioteket på Institutet för landskapsplanering vid Ultuna, Uppsala.
Den i hotellfoajén intilliggande öppna spisen dekorerades med en relief av Nylund föreställande dramatiska scener från Gävles stadsbrand 1869. Den försvann vid ombyggnaden efter hotellbranden 1968.

Det tredje konstverket av Nylund, en trädgårdsfontän i stengods, har en speciell historia. Den tillverkades 1943 till utställningen ”Rörstrand genom tre sekler” på Nationalmuseum och fanns därefter under ett par år uppställd på NK i Stockholm. I samband med Lidköpings stads 500-årsjubileum flyttades fontänen för en tid åter till sin tillverkningsort och köptes därefter till Grand Central-Hotellet i Gävle för att pryda vinterträdgården. Vid dess förändring till dansrestaurang 1972 såldes konstverket till en farm i Iowa, USA, där det fanns kvar till 2008 för att sedan köpas tillbaka av Rörstrands fastighetsbolag. Konstverket har sedan under sommarmånader funnits i fabriksparken respektive på Läckö slott. Efter renovering beräknas Nylunds trädgårdsfontän få sin slutliga placering inom Rörstrandsområdet.

I hotellets gamla tvättstuga inreddes Restaurang Skeppet. Rolf Zedréns målsättning var bland annat att där lyfta fram sjöfartsstaden Gävle. Inredningen visade exempel från stadens omfattande skeppsbyggeri med modeller och bilder av skepp samt många olika skeppsdetaljer. Även skeppsbyggare från andra orter var representerade.

Sammanlagt fanns 18 olika skeppsmodeller ihopsamlade under flera år. En del av detta var överflyttat från bodegan Gyllene Skeppet på Grand Hotel. Vid iordningställandet av lokalerna medverkade den legendariske skepparen Carl Wilhelm Zettergren som sjöhistorisk expert. Arkitekt Arvid Klosterberg, svarade för ombyggnaden och arkitekt Carl-Evert Rollengren för inredningen, båda från Stockholm.

Konstnären Pelle Åberg (1909–1964) utförde glasmålningar på blyinfattade fönster med illustrationer ur skeppens historia och en väggmålning med motiv från Bönhamn. Restaurangen öppnade i samband med gävleutställningen 1946 och renoverades 1985–1986. Den då välkända och unika skeppsinredningen bibehölls.

Varje avd i restaurangen var ägnat ett särskilt skepp, exempelvis briggen Gerda, byggd 1869 på O A Brodins varv i Gävle, skonerten Hoppet, byggd i Gävle 1878 på Bergfors varv, som slogs i spillror 1933 utanför Torekov, barkskeppet Eclipse, byggt 1854 åt Rettigs på Norra varvet, som då långtidsarrenderades av den unge Johan August Bång, skolskeppet Kǿpenhavn, byggt 1921 i Leith i England, som försvann 1928 och teaklippern Cutty Sark, byggd 1869 i Dumbarton, England. Dessutom fanns tre galjonsfigurer, dels kopia från skeppet Fäderneslandet, Karlskrona, skuren i trä av snickarmästaren Karl Karlsson, Karlskrona, dels S:t Erik från ånglinjeskeppet Stockholm samt ytterligare en galjonsfigur från okänt skepp.

Samtliga dessa inventarier av kulturhistoriskt värde förefaller att på olika sätt och vid olika tidpunkter ha avlägsnats från lokalerna, tillika med dörrparti i glas samt även konstverk.

Från år 2002 skiljdes Restaurang Skeppet ut från hotellet och drevs av ett par arrendatorer som genomförde betydande förändringar. Denna del av hotellet klarade sig relativt bra vid branden 2005 förutom köket, beläget en och en halv trappa upp. Av olika anledningar står lokalerna sedan 2005 oanvända.

Ovanstående utgör endast en kort sammanfattning. Restaurang Skeppet med sin inredning och under många år populära verksamhet kräver en egen historisk beskrivning, tillika med Gävles restauranghistoria i övrigt.

Gävlekonstnären Pär Lindblad har bidraget till en rad skulpturala verk och målningar i Gävles offentliga och i privata miljöer. För Grand Central-Hotellet, ett av konstnärens stamställen, har han utfört tre konstverk i olika tekniker:
Väggmosaiken ”Roma aeterna”, 1956 (i vissa texter benämnd Bacchus), som förstördes i samband med branden 2005.
Målning på duk, ”Sju liv i en bar”, 1959. Förmodligen försvann detta konstverk i samma brand.
Bronsskulpturen Hugin och Munin, 1970. Ersatte från början den öppna spisen i foajen men besökaren möter nu konstverket vid hotellets entré.

Har du ytterligare uppgifter och berättelser om konstverken vid något av hotellen, kontakta tidningens kulturredaktör.

Birgitta Lundblad

Annons