Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Intressant, Månsson och Karlsson!

/

Annons

Karin Månsson och Sten O Karlsson (Arbetarbladet 13 juni respektive 9 juni) resonerar intressant kring Gävles kandidatur som Europeisk Kulturhuvudstad 2014 och om mottot ”Kulturell allemansrätt”.

Det är stimulerande att parollen och ansökan väcker engagemang och diskussion. Vi är många aktörer i olika roller som kan bidra till att ge temat mening och konstruktivt innehåll.

Karin Månssons positiva kommentarer till Gävles kandidatur är också av betydelse. Månsson skriver bland annat: ” ...satsningen har satt fart på många, stora och små institutioner, föreningar och eldsjälar. Gävle är kulturaktivt för närvarande. Det är roligt att uppleva. Jag vet inte vilka chanser Gävle har i det stora slaget om kulturhuvudstadstiteln. Men det är verkligen inte fel av kommunen att försöka. Gävle är minsann lika bra som någon av de andra kandidaterna. Tro inte annat.”

Våra konkurrenter har nu anmält sig. Uppsala slåss för ”Metamorfos/förvandling” och Umeå för ”Det nordliga rummet, mångfald och gränsöverskridande”. Norrköpings motto är ”Omvandling/transformation” och Lund tävlar med ”Jakten på den femte friheten”.

Jag ska förtydliga Gävles motto ”Kulturell allemansrätt”. Och tänker mig att främst försöka övertyga en EU-jury med icke svensk majoritet. Det är vad som ytterst måste ske för att vi ska ta hem titeln.

Gävle med regionen Gävleborg utgör ett mycket bra och framstående exempel på svensk kulturpolitik och kulturell verksamhet, på kulturell praktik i vardagen i vår del av Europa. Dessutom finns en mycket stark strävan i regionen och kommunen att utveckla de kulturella verksamheterna, dra nytta av konst i alla dess former och kultur i vid mening för samhällelig attraktivitet, kreativitet och tillväxt. Men här lever också tanken om kulturens och konstens egenvärde. Vi har inte enbart en instrumentell syn.

Det kan utan tvekan slås fast att det finns ett djupt och brett folkligt och politiskt engagemang i vår stad och region för kulturen. Liksom för vår kandidatur till det svenska värdskapet för Europeisk kulturhuvudstad 2014. Detta framgår inte minst av den närmast fullständiga enhälligheten i besluten att ansöka om utnämningen i olika politiska församlingar inom regionen, landstinget och inte minst i kommunfullmäktige i Gävle.

”Allemansrätten” vad gäller naturen är grundlag i Sverige och älskad av det svenska folket. ”Allemansrätten” innebär en närmast fri tillgång till naturen för alla människor – till skogen, bergen, sjöarna, vattendragen och havet. Naturen tillhör folket. Detsamma ska gälla kulturen!

Svenskarna, gävleborgarna och Gävleborna har en mycket nära relation till naturen och nyttjar ofta och gärna denna resurs. Det redovisas bland annat i lokala och nationella fritidsvaneundersökningar. Nu vill vi överföra begreppet ”Allemansrätt” till att gälla även kulturen. Svenskarna inklusive Gävleborna är också i hög grad kulturutövande. Detta framgår inte minst av Eurostats Eurobarometer i fråga om kulturella aktiviteter, en återkommande undersökning bland alla EU-länder.

Vår ambition i Gävle med region Gävleborg är att nå, engagera och aktivera ännu fler människor, att aktivt och offensivt medverka till att ännu fler hittar vägen till konsten och kulturen och nya upplevelser och även finner nya uttrycksmedel med hjälp av det kulturella utbudet; regionalt, lokalt - och i vardagen där man bor, lever och verkar, studerar och arbetar.

Mottot ”Kulturell Allemansrätt” innehåller både en beskrivning av ett tillstånd – av en stad och region i ett land med välutvecklad kulturverksamhet för och med de många. Men också en stark strävan: allt fler ska kunna finna vägen till konsten och kulturen till nytta och glädje för individen och samhället. Detta mål är väl förankrat lokalt och regionalt, men vi vill gärna medverka till en förstärkt strävan i denna riktning och till en motsvarande utveckling i det övriga Europa. Kulturen ska spela en central roll i vår gemenskap, i vår europeiska union. Mångfald, kvalitet, äkthet, strävan efter förnyelse och utveckling och folklig bredd bör vara nyckelbegrepp inom Europeiska Unionen.

Vi har en dröm om en närmast fri tillgång till kulturella upplevelser och uttrycksmedel, om reducerade hinder av alla de slag, om stor tillgänglighet för alla och om samhälleliga insatser – genom offentliga institutioner, organisationer och föreningar, företag och enskilda – som systematiskt ökar tillgängligheten för de många av alla kategorier till kulturen, en dröm om kraftfulla gemensamma åtgärder som möjliggör och inkluderar, integrerar.

”Kulturell Allemansrätt” handlar mycket om kultur på bredden och till vardags, om en uttalad avsikt att nå ofta marginaliserade grupper: lågutbildade, ekonomiskt svaga, arbetslösa, funktionshindrade, sjuka, boende i geografisk periferi, barn och gamla – och inte minst invandrade, nya medborgare från andra kulturer. ”Kulturell Allemansrätt” handlar om kulturens roll i vård, skola, omsorg och för integration av nya Gävlebor och gävleborgare från andra länder, världsdelar och kulturer. Mångfald och integration är i dag viktiga begrepp i vår vardag och föremål för många insatser och aktiviteter. Och allt viktigare blir dessa begrepp i Gävle och i hela Europa.

Svensk kulturpolitik präglas av en strävan efter kultur och konst av hög kvalitet för de många. Gävle och region Gävleborg är goda exempel på detta.

Nu ska vi bli ännu bättre inför och under år 2014. Vi ska nå ännu fler. Avlägsna ytterligare hinder. Motverka kulturellt utanförskap. Aktivt verka för att ytterligare individer hittar vägar till berikande och utvecklande kulturupplevelser och till konstens mångfald av uttrycksmedel. Vår strävan är lokal, regional, nationell – men också europeisk och internationell. Vi vill bidra till kulturell utveckling i Europa. En europeisk dimension finns i vårt vardagliga arbete och den vill vi förstärka. Vägen till år 2014 ska alltmer göra oss till medborgare i en stad och region i Europa.

Kulturhuvudstadsåret 2014 ska vi med stor kreativitet och med bred uppslutning från vårt omfattande kulturliv och engagerade företag söka visa vår omvärld, våra grannar, våra vänner i Europa, att vi är väl värda och rustade att bära denna titel och att vi äger förmåga att skapa och utveckla ett intressant innehåll och program av hög klass och med stor lockelse för många. Och detta i samverkan med partners inom och utanför landet, inte minst med våra kolleger i Lettland, som kommer att hysa den andra kulturhuvudstaden i Europa detta år, Riga.

 

Kultur- och fritidschef i Gävle kommun

Mer läsning

Annons