Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kulturell allemansrätt kan bli vinnande koncept

Gävle – Europeisk Kulturhuvudstad 2014!? Barcelona, Venedig, Wien – de är riktiga Europeiska kulturstäder. Hur ska Gävle kunna konkurrera med dem?

Annons

Svar: Gävle tävlar över huvudtaget inte med städer i andra länder. Vi tävlar enligt reglerna med alla andra 289 svenska kommuner minus Stockholm, som hade titeln 1998. I praktiken är våra konkurrenter Umeå, Uppsala, Norrköping och Lund.

Gävle med region Gävleborg har ett väl utvecklat kulturliv som vi kan vara stolta över. Ett kulturliv som står sig väl i jämförelse med de fyra konkurrenterna.

Vårt motto ”Kulturell Allemansrätt” blir alltmer välkänt och även uppskattat. Innebörden av parollen är inte svår att kommunicera till en bred allmänhet, beslutsfattare och utländska kontakter och bedömare.

Uppsala tävlar med ”Metamorfos/förändring”, Lund med ”Jakten på den femte friheten”, Norrköping med ”Transformation/omvandling” och Umeå med ”Nordlig dimension – gränsöverskridande, mångkulturell”. Gävles grepp att koppla ihop en strävan efter bred tillgång till kulturen med motsvarigheten ifråga om naturen anses av många kunna vara av stort intresse för det övriga Europa.

Allemansrätten är vare sig beige eller trivial, som en del kritiska röster hävdar. Här har vi tvärtom något ovanligt att lansera utanför landets gränser. Björn Widegren, kulturredaktör i Gefle Dagblad, tillhör de skeptiska. Senast i Svenska Dagbladet 30 juli knorrar Widegren över Gävles motto: ”Det blir barnkörer och sådant som är kul för föräldrar och morföräldrar. Men jag tror inte att folk reser från Europa för att gå och lyssna på det.”

Så lyder Widegrens dom. Och då bedömer han en ansökan som ännu inte är färdig och ett program som kommer att spikas definitivt i sin helhet ett par år före 2014. Medverkande artister kan naturligtvis inte kontrakteras redan i detta läge.

Men det är en självklarhet att arrangemang av intresse för det övriga Europa ska förläggas till den aktuella kulturhuvudstaden. Det handlar emellertid inte bara om att engagera internationella stjärnor.

Kulturhuvudstadsutnämningen ska sätta lokala och regionala spår, ge bestående effekter. Det är mycket viktigt. Lokal förankring, äkthet, kvalitet, kulturen och konsten som en del i den sociala planeringen och utvecklingen – detta är nyckel- begrepp inte minst för EU.

”Kulturell Allemansrätt” beskriver både ett tillstånd – det kan vi bevisa med statistik och hårdfakta – och en strävan: kulturen, konsten ska nå fler människor både som uttrycksmedel och i form av upplevelser.

Den ambitionen är allmänt omfattad i vårt land sedan årtionden och väl förankrad i nationell, regional och lokal politik.

Lanseringen av kulturstaden Gävle och den ”Kulturella Allemansrätten” med Gävles stolthet briggen Gerda i Visby under Almedalsveckan blev en succé.

Nästa större insats för att göra Gävles kandidatur välkänd sker i Göteborg i september på bok- och biblioteksmässan med över 100 000 besökare. Därefter följer fler betydande insatser för att sprida kännedom om vår starka ambition att erövra titeln Europeisk Kulturhuvudstad 2014.

Ett viktigt trumfkort för Gävle och länet är den breda politiska uppslutningen bakom kandidaturen.

Att EU önskar stor lokal sammanhållning över partigränserna kring ansökan bekräftades av Margot Wallström, vice ordförande i EU-kommissionen, så sent som i juli på Gotland.

Det goda politiska samarbetet kring Gävles kandidatur illustrerades inte minst vid bemanningen från alla partier av briggen Gerda i Visby.

I år är Stavanger och Liverpool kulturhuvudstäder. Vi har etablerat kontakt med båda. Och vi vet att dessa städer med glädje genomför arrangemangen och att deras politiska ledningar räknar med bestående positiva effekter för utveckling och tillväxt.

Våra politiker kalkylerar sannolikt på samma sätt. Det handlar om investeringar i en bättre framtid, inte primärt om ökade kostnader. Satsningarna ska på sikt ge återbäring även ekonomiskt. Och den lokala budgeten ska växlas upp rejält med bland annat nationella medel.

Just nu putsas på ansökan. I oktober ska den lämnas in för jurybedömning och beslut, ytterst av Europeiska Unionens ministerråd våren 2010. Under början av denna höst ska först lokala politiska beslut fattas. Under resten av detta år och 2009 avser vi söka visa att Gävle är en entusiastisk, kreativ och värdig kandidat. Gävle har goda förutsättningar att ansvara för detta värdskap 2014.

Mats Öström

kultur- och fritidschef

i Gävle kommun

Mer läsning

Annons