Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Låt oss ha kvar Stadsträdgården och Strömvallen!

/
  • Vad händer med parken? Nils Malmlöf i Länsmuseets styrelse varnar för skugga över Stadsträdgården och betongbroar över ån, om en evenemangsarena byggs.

I media har frågan om Strömvallen debatterats den senaste tiden. Undertecknad vill här bidra med ytterligare synpunkter.

Annons

Fastpartner har ställt ett ultimatum och vill mitt i Gävlebornas vardagsrum, Stadsträdgården och Å-rummet, bygga hotell och evenemangsarena på platsen för Strömvallen samt broar och anslutningar genom Stadsträdgården.

Hotellets höjd beräknas till omkring 60 meter, högre än kyrktornet, och kommer att skugga hela den södra delen av Stadsträdgården. Förslaget innebär vidare att tusentals personer ska ta sig fram genom Stadsträdgården för att nå en entré till en arena.

Vilka förändringar av parken det innebär är inte utrett, men några små trampade stigar lär det inte bli fråga om. Snarare asfalterade gator och betongbroar över å-fårorna. Dessutom kräver Fastpartner att läktarbyggnaden från 1923 som länsstyrelsen slagit fast är av byggnadsminnesklass, ska rivas.

Förslaget på en ny arena med intilliggande storhotell vid Konserthuset innebär att Stadsträdgården, Å-rummet och Villastan kommer att upplevas på ett helt annat sätt än i dag. Stadsträdgårdens karaktär med parkmark, blomsterrabatter och skulpturer förändras helt med anslutningar till arenan och frånvaron av solljus. Å-rummet i Gävle med bebyggelse av stenstadskaraktär kring slottet, och småskalig trähusbebyggelse kring kyrkan bryts abrupt med en stor arena och 15–20-våningshotell med glasfasader.

Nya byggnader har kommit till längs Å-rummet under alla tider, till exempel Silvanum på 1960-talet, men utformningen av ny bebyggelse har hittills alltid underordnat sig park- och stadsmiljön. Att riva en fungerande idrottsanläggning, må vara att den i dag inte klarar Uefas krav, med mycket att berätta är att radera ett stort stycke idrottshistoria och dessutom oekonomiskt och miljöovänligt.

Villastan, en av de mest välbevarade trädgårdsstäderna från början av förra seklet i Sverige, kommer att ge ett splittrat intryck med en stor byggnadsmassa i form av en arena ihopbyggt med ett hotell starkt kontrasterande mot en- och tvåvånings bostadshus med trädgårdar. Dessa områden i Gävle är utpekade som Riksintresse för Kulturmiljövården, och är alltså speciella ur ett riksperspektiv.

I det aktuella området finns således stora kulturhistoriska och arkitektoniska värden. Där finns också stora naturmiljövärden.

Undertecknad sätter också frågetecken efter ekonomin i förslaget till ny arena eftersom det framhållits i flera artiklar och krönikor som att Gävle kommun skulle ha något att vinna på ett avtal med Fastpartner. Oavsett ekonomisk lösning så är Fastpartner ett vinstdrivande bolag och kommer således att ta ut en marknadsmässig hyra av sina hyresgäster, även från Gävle kommun.

Det aktuella förslaget med ny evenemangsarena på platsen för Strömvallen är långt från långsiktigt hållbart. Ta hänsyn till platsens historia och karaktär och undersök möjligheterna för Gefle IF, idrottshistoriskt intressant i sig, att utvecklas på en plats där inte ingrepp på kulturhistorien och miljön behövs.


v ordf Länsmuseets styrelse

Annons