Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Svenska kyrkan ska inte lägga sig i svenskämnet

Jag håller helt med Bodil Juggas om att Svenska kyrkan inte direkt ska lägga sig i svenskämnet i skolan; där har det inget att göra.

Annons

Det är annorlunda med religionskunskapsämnet, där bör med fördel Svenska kyrkan få komma och ge sin syn på tro och vetenskap. Men inte enbart den; för det första ska i så fall flera av de kristna varianterna (Pingstförsamlingen, Katolska kyrkan, Missionsförbundet med flera ur Gävle Kristna råd) också bjudas in, liksom självklart muslimer (både shia och sunni), buddhister och, inte minst, mormonerna som har ett speciellt förhållande till Gävle eftersom det var här de startade sin svenska gren när John Erik Forsgren år 1850 återvände för att sprida mormonernas speciella evangelium. 

Men ska en mängd religiösa riktningar få redogöra för sina trosuppfattningar inom skolan, så måste förstås också ateisterna får göra samma sak. De finns i Sverige organiserade inom förbundet Humanisterna, som ihärdigt och ivrigt argumenterar mot ogrundade gudsuppfattningar (vilket är alla) och i stället hänvisar just till den vetenskap och forskning som Thomas Ekenblad inte gillar. Andliga värden finns också företrädda i förbundet genom att man vill ersätta hymlande gudstro med ett starkt engagemang för FN:s deklarationer om de mänskliga rättigheterna. Humanisterna har skapat alternativa kurser och litteratur till den religiösa konfirmationsundervisningen för ungdomar, samt ger i sina skrifter förslag till ritualer i samband med borgerliga vigslar och begravningar. 

Men alla dessa organisationer med världsåskådningar på agendan bör alltså hållas inom religionsämnet – och kanske också i samhällskunskapen och historieämnet när någon aktuell händelse aktualiserar frågorna. Inom den direkta svenskundervisningen har de inget att hämta, annat än möjligen indirekt i samband med litteratur- eller filmanalyser/diskussioner där religionen har en mer eller mindre framträdande plats i den konstnärliga framställningen.

Dessvärre är ju filosofiämnet numera avskaffat (annat än som frivilligt tillval inom vissa gymnasieprogram), det är annars det ämne där resonemang om livsåskådningsfrågor bäst hör hemma – liksom etik över huvud taget, logik, vetenskapsteori och argumentation.

Lustigt är förstås att just en moderat företrädare som Thomas Ekenblad  hänvisar till att vi lever i en tid där pengar, egoism och konsumtion tillåts dominera, för vilken politisk falang är det egentligen som mest driver på i just detta hänseende om inte Moderaterna och deras borgerliga lakejer. Ekenblads lovtal till religionerna i det sammanhanget skulle väl givit Karl Marx anledning att triumferande utropa: Vad var det jag sa: Religionerna är bara opium för folket!.

Per Falk
(själv gammal svensk- och filosofilärare)

Mer läsning

Annons