Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Total exploatering hotar

/
  • Byggnad av riksintresse. Nu ger sig Länsmuseet in i slaget om Strömvallens läktare. Att Gävles kulturhuvudsstadsansökan lyfter fram en exploatering av området är förvånansvärt, menar man. Det är mycket angeläget att den gamla läktaren finns kvar ”med hela sin läktarfunktion”, anser Lennart Gard och Nils Malmlöf i Länsmuseets styrelse.

Gävle kommun har nu lämnat in sin ansökan om att bli kulturhuvudstad 2014. Länsmuseet stöttar ansökan helhjärtat och ser fram emot att engagera sig den dag då Gävle blir vald till kulturhuvudstad.

Annons

Den ansökan kommunen arbetat fram under mottot ”kulturell allemansrätt” är proffsigt och informativt upplagd och borde på alla sätt stärka Gävles kandidatur som kulturhuvudstad, med ett viktigt undantag. I ansökan finns en specifik del som bekymrar oss och som vi på länsmuseet anser kan motverka syftet med kandidaturen.

Vi syftar på planerna för det område som rymmer Gävle konserthus och Strömvallen, och i förlängningen en del av Boulognerskogen. Att i ansökan lyfta fram en exploatering av ett område som är av riksintresse för kulturmiljövården och dessutom framhäva planerna på rivning av en Sveriges mest intressanta idrottsanläggningar som något positivt förstår vi inte.

Ett riksintresse för kulturmiljövården är inte något som är till intet förpliktigande. Tvärtom har det stor betydelse, inte bara för den enskilda kommunen och dess invånare utan för hela landet. Som ett exempel på detta kan nämnas att länsstyrelsen just nu prövar Gävle kommuns beslut om att anlägga en tunnel i Nygatans förlängning mot Öster, med motiveringen att detta skulle innebära en påtaglig skada på riksintresset Gävle stad.

De planer som finns för Strömvallen innebär enligt vår mening en total exploatering av en viktig del av riksintresseområdet. Här vill man inte bara riva den gamla läktarbyggnaden från 1920-talet och bygga ett tjugotvå våningar högt hotell, en ny fotbollsarena och en multiarena utan också anlägga en ny bro från arenaområdet över Gavleån rakt in i Boulognerskogen. Här om någonstans torde väl alla kriterier vara uppfyllda för en påtaglig skada av ett riksintresse.

Vi tycker givetvis att det är mycket angeläget att GIF kan spela allsvensk fotboll men då på en arena där Strömvallens gamla läktare finns kvar, med hela sin läktarfunktion. GIF:s krav på en fullgod arena anser vi går att lösa med en ny läktarbyggnad mittemot den befintliga stenläktaren. En sådan byggnad skulle kunna bli ett intressant tillskott till platsen samtidigt som den löser GIF:s behov av ändamålsenliga lokaler. På samma sätt kan man tillgodose konserthusets behov av repetitionslokaler genom en välanpassad tillbyggnad. Däremot anser vi att området inte tål ytterligare exploatering utan att förlora sin karaktär av friliggande institutions- och evenemangsbyggnader i parkmiljö. Det är denna karaktär som bidrar till riksintresset.

Varför inte utlysa en nationell arkitekttävlan där uppgiften är byggandet av en ny och funktionell läktararena på Strömvallen och en ändamålsenlig tillbyggnad av Gävle konserthus? Detta om något skulle ge en ny och spännande dimension till Gävle stadsbild lagom till kulturhuvudstadsåret 2014.

ordförande Länsmuseet Gävleborg

vice ordförande Länsmuseet Gävleborg

Mer läsning

Annons